Την Κυριακή 3/3/24 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ ΤΙΤΑΝΙΟΥ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Παλαμά με την καθολική συμμετοχή των Αντιπροσώπων του Οργανισμού και αρκετών μελών του.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Βασίλειος Γιαννάκος καλωσόρισε όλους τους Αντιπροσώπους, τα μέλη του οργανισμού, τους βουλευτές του Ν. Καρδίτσας κ.κ. Κ.Τσιάρα, Γ. Κωτσό, Αρ. Σπάνια, εκπρόσωπο της κ. Ασ. Σκόνδρα, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κων. Τέλιο, τον Δήμαρχο Παλαμά Σωκ. Δασκαλόπουλο καθώς και τους Αντιδημάρχους κ. Παπαμαργαρίτη Δημήτριο, κ. Λόια Ευάγγελο και κ. Βαιόπουλο Χρήστο.

Βασικός σκοπός της Συνέλευσης ήταν η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού-Ισολογισμού του οικονομικού έτους 2023 και Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.Ο Πρόεδρος παρουσίασε και ανέλυσε όλα τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού τα οποία εγκρίθηκαν παμψηφεί όπως και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Όπως τονίστηκε η φετινή χρονιά είναι εξαιρετικά δύσκολη για τον οργανισμό μας καθώς οι εισπραξιμότητα κυμάνθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα δημιουργώντας πρόβλημα στην λειτουργία του οργανισμού και στην ανταποδοτικότητα των έργων μας. Ο οργανισμός μας είναι αυτοχρηματοδοτούμενος και δεν στηρίζεται σε κρατική η οποιαδήποτε άλλη επιχορήγηση. Όπως γίνετε εύκολα αντιληπτό χωρίς εισπράξεις δεν μπορούμε να μιλάμε για έργα και αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν.

Επιπλέον, φέτος καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις ανεπανόρθωτες καταστροφές που έγιναν από την κακοκαιρία Daniel στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας και ειδικότερα στην περιοχή δικαιοδοσίας του οργανισμού .Οι ζημιές που προέκυψαν στο αποστραγγιστικό ,αρδευτικό αλλά και στο αγροτικό οδικό δίκτυο ήταν τεράστιες. Η νέα χρονιά βρίσκει τον Οργανισμό μας με κατεστραμένες γεωτρήσεις και διαλυμένο το αποστραγγιστικό δίκτυο. Είναι άξιο αναφοράς ότι ακόμα και σήμερα 6 μήνες μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ η πρόσβαση σε πολλά σημεία του αγροκτήματος μας καθίσταται αδύνατη.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος αποτελεί τεράστιο στοίχημα για τον οργανισμό η αποκατάσταση των ζημιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό έτσι ώστε η νέα καλλιεργητική χρονιά να μας βρει όσο το δυνατόν πιο έτοιμους. Σε αυτό το ομολογουμένως δύσκολο εγχείρημα ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Οργανισμού, την τοπική διοίκηση αλλά και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, να βρεθούνε δίπλα του, αρωγοί και συμπαραστάτες ώστε μαζί να προσπαθήσουμε για ένα πιο ευνοϊκό μέλλον για τον τόπο μας.

Βασικό επίσης θέμα συζήτησης ήταν και η κατασκευή του σύγχρονου συστήματος άρδευσης κλειστών δικτύων Υπέρειας Ν. Λάρισας και Φύλλου-Ορφανών Ν. Καρδίτσας. Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα από τα 8 μεγάλα έργα που εξήγγειλε και πραγματοποιεί η κυβέρνηση και είναι το δεύτερο έργο στο νομό Καρδίτσας, μετά από καθοριστική παρέμβαση του Υπουργού κ. Τσιάρα Κων/νου.

Ως Πρόεδρος του ΤΟΕΒ ΤΙΤΑΝΙΟΥ , ανέφερε συνεχίζοντας ο κ. Γιαννάκος, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος διότι μπορέσαμε ως Διοίκηση του ΤΟΕΒ ΤΙΤΑΝΙΟΥ να προωθήσουμε κατόπιν παρεμβάσεών μας και στενής συνεργασίας με το ΥΠΑΑΤ το συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα εξυπηρετήσει αρδευτικά δυο μεγάλα αγροκτήματα που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Οργανισμού μας, του Φύλλου και των Ορφανών και με δυνατότητα κάλυψης όμορων αγροκτημάτων όπως αυτό της Λεύκης. Το έργο βρίσκεται στην φάση κατάθεσης προσφορών από τις αρμόδιες εταιρείες

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, εκτός αυτού η Διοίκηση του Οργανισμού έχει εγκρίνει και προωθεί ένα master plan ( γενικό σχέδιο) για τον εκσυγχρονισμό όλων των αρδευτικών συστημάτων του Οργανισμού , την μείωση του κόστους άρδευσης και τη βελτίωση όλων των υφιστάμενων υποδομών, μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Το συγκεκριμένο master plan ( γενικό σχέδιο) περιλαμβάνει :

1. Μελέτη εκσυγχρονισμού των γεωτρήσεων και δικτύων άρδευσης του αγροκτήματος Παλαμά. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει εγκριθεί από Δ/νση Τεχ/κών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας και έχει υποβληθεί στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας για ένταξη σε πρόγραμμα.

2. Μελέτη εκσυγχρονισμού των γεωτρήσεων και δικτύων άρδευσης του αγροκτήματος Βλοχού. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ολοκληρωθεί και είναι προς υποβολή για έγκριση από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Featured Image

3. Μελέτη εκσυγχρονισμού των γεωτρήσεων και δικτύων άρδευσης του αγροκτήματος Μεταμόρφωσης. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ολοκληρωθεί και είναι προς υποβολή για έγκριση από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας.

4. Προτάσεις αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας και καθαρισμού αποστραγγιστικών καναλιών σε όλα τα αγροκτήματα δικαιοδοσίας του Οργανισμού ,καθώς και καθαρισμού κοίτης ποταμού Ενιπέα και επισκευή θυρόπορτας στο ανάχωμα του ποταμού Φαρσαλιώτη . Οι συγκεκριμένες προτάσεις έχουν κατατεθεί με σχέδιο μελέτης προς έγκριση στη Δ/νση Τεχ/κών Έργων Καρδίτσας και έχουν υποβληθεί στον Αντιπεριφερειάρχη για προώθηση και εκτέλεση των εργασιών μέσω προγράμματος και χρηματοδότηση της Περιφέρειας.

5. ενημέρωση για την μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ( net metering – ενεργειακός συμψηφισμός) μέσω του προγράμματος <<ΑΠΟΛΛΩΝ>>(πρόγραμμα παραγωγής φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας για δήμους και ΟΕΒ)

Κατόπιν αυτών έγινε παρουσίαση με power point όλων των πεπραγμένων της διοίκησης για το έτος 2023 , τα οποία περιλαμβάνουν :

α) την συντήρηση και λειτουργία των γεωτρήσεων και των δικτύων άρδευσης

β) την συντήρηση και λειτουργία του αγροτικού οδικού δικτύου

γ) τον καθαρισμό των αποστραγγιστικών καναλιών

Οι παραπάνω παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν ως επί το πλείστον με τα ιδιόκτητα χωματουργικά μηχανήματα του Οργανισμού , στα οποία έγιναν επισκευές και συντήρηση όπου απαιτούνταν.

Τελειώνοντας ο Πρόεδρος του Οργανισμού ευχαρίστησε για μια ακόμα φορά όλους όσους βοήθησαν στην επίτευξη των στόχων της διοίκησης του ΤΟΕΒ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ,όλους ανεξαιρέτως τους επίσημους καλεσμένους , καθώς και όλους τους συνεργάτες που στήριξαν τη διοίκηση στην αντιμετώπιση και επίλυση όλων των θεμάτων που προέκυψαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Οργανισμού προς όφελος των μελών του.

Πηγή: karditsapress.gr

Featured Image