«Σύσταση Επιτροπής εκπόνησης και παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για τη διαπίστευση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

Αυτό είναι το θέμα σχετικής απόφασης, που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Όπως μεταξύ άλλων αναφέρεται στην απόφαση: “Η Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού θα συνδράμει την Επιτροπή σε ζητήματα νομικής φύσεως ενώ σε διοικητικά θέματα η Γενική Διευθύντρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το έργο της Επιτροπής θα συνδράμει η εμπειρογνώμονας κ. Όλγα Ζώη – Μωραΐτου. Έργο της Επιτροπής είναι η αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στην έκθεση του Φορέα Πιστοποίησης για το οικονομικό έτος 2023, σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων διαπίστευσης. Το έργο της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης”.

Featured Image

Δείτε όλη την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%93%CE%9E%CE%A346%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-2%CE%A15?inline=true

Featured Image