Ανακοινώθηκαν από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι νέοι πίνακες αποτελεσμάτων των υποψήφιων Νέων Αγροτών του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022.

Όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας: «Με την νέα τροποποίηση με αρ.πρωτ.1531/01-08-2023 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μετά από εκχώρηση 5.865.000 € επιπλέον, εντάσσονται στο πρόγραμμα επιπλέον 137 άτομα από τους επιλαχόντες, και άλλα 19 με την ιδιότητα των εν δυνάμει δικαιούχων, καθότι οφείλουν να καταθέσουν κάποια δικαιολογητικά και να αποδεχτούν την ένταξή τους στο Πρόγραμμα». Επιπλέον, δημοσιοποιήθηκε πίνακας με 43 αιτήσεις που δεν επιλέγονται για στήριξη, καθώς από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Για τους 137 επιπλέον δικαιούχους που εντάσσονται με την παρούσα απόφαση δύναται το δικαίωμα μη αποδοχής της ένταξής τους στο Υπομέτρο 6.1, εντός 5 ημερών από την ανάρτηση και δημοσιοποίηση των οριστικών πινάκων κατάταξης.

Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας, τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:

α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.

Featured Image

β. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ.

Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για την περίπτωση α. καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο, ενώ για την περίπτωση β. θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.

Ο Περιφερειάρχης, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα καθότι στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών του Υπουργείου Ανάπτυξης η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου ενέταξε το σύνολο των επιλαχόντων, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξουν επιπλέον πόροι στο νησί, οι οποίοι και θα αξιοποιηθούν αναλόγως. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη κ. Κουφέλο και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν και στο θέμα αυτό, ώστε να μην μείνει εκτός προγράμματος κανείς».

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image