Με αφορμή ερωτήσεις παραγωγών – συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ και με βάση το σχετικό εγχειρίδιο του ΕΦΚΑ, απαντάμε στις απορίες σας.

Είμαι συνταξιούχος του π. ΟΓΑ και συνεχίσω να εργάζομαι ως αγρότης. Σήμερα, λόγω της συνταξιοδότησής μου, δεν καταβάλω εισφορές. Υποχρεούμαι να καταβάλλω πόρο; Πρέπει να ενημερώσω τον e-ΕΦΚΑ για την απασχόλησή μου;

Ως συνταξιούχος του π. ΟΓΑ που συνεχίζετε να απασχολείστε ως αγρότης, εξαιρείστε από την καταβολή εισφορών και πόρου, όμως, έχετε υποχρέωση να δηλώσετε στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Δήλωση Απασχόλησης Συνταξιούχων» που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), τα κάτωθι:

– την απασχόλησή σας και το είδος αυτής

Featured Image

– την ημερομηνία έναρξης

– την αιτία εξαίρεσής σας από την καταβολή εισφορών και πόρου (Εγκύκλιος 10/2024).

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image