Ακόμα μια κατηγορία συνταξιούχων που συνεχίζουν να απασχολούνται στο χωράφι και οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση απασχόλησης στον ΕΦΚΑ.

Είμαι συνταξιούχος π. ΟΓΑ και συνεχίζω με την δραστηριότητα του αγρότη ειδικού καθεστώτος. Υποβάλλω δήλωση απασχόλησης; Υποχρεούμαι στην ασφάλιση και την καταβολή εισφορών ή και πόρου από 1/1/2024;  Αν είμαι στο κανονικό καθεστώς ή απλά δηλώνω αγροτικά εισοδήματα αλλάζει κάτι;

Ως συνταξιούχος του π. ΟΓΑ – αγρότης ειδικού καθεστώτος, εφόσον αποκομίζετε εισόδημα από αγροτική-επιχειρηματική δραστηριότητα, έχετε υποχρέωση να δηλώσετε στην ηλεκτρονική υπηρεσία

«Δήλωση Απασχόλησης Συνταξιούχων» που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, τα κάτωθι:
– την απασχόλησή σας και το είδος αυτής
– την ημερομηνία έναρξης
– την αιτία εξαίρεσής σας από την καταβολή εισφορών και πόρου (Εγκύκλιος 10/2024)

Featured Image

Ειδικότερα για την περίπτωσή σας προβλέπεται, ότι ως συνταξιούχος του π.ΟΓΑ που συνεχίζετε την απασχόλησή σας ως αγρότης και μετά την συνταξιοδότησης σας, εξαιρείστε από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και πόρου.

Επισημαίνεται ότι κριτήριο για την υποχρέωση δήλωσης απασχολούμενου συνταξιούχου αποτελεί η δήλωση εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα και όχι ο φορολογικός χαρακτηρισμός αγρότης ειδικού ή κανονικού καθεστώτος. (Εγκύκλιος 1/2024 και 10/2024).

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image