Σύμφωνα με πληροφορίες του Agronewsbomb, άρχισε και σήμερα η διαδικασία πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων με τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.

Συγκεκριμένα, γίνονται πιστώσεις για το Κομφούζιο του 2023 η πληρωμή του οποίου ξεκίνησε από την προηγούμενη Παρασκευή. Τα χρήματα αφορούν στην προκαταβολή ύψους 70%.

Featured Image

Ακολούθως, αναμένεται να πιστωθούν τα χρήματα της βιολογικής κτηνοτροφίας, πάλι για την προκαταβολή, που αναμένει πολύς κόσμος για να καλύψει τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεών του.

Newsroom Agronewsbomb