Κρούει καμπανάκι κινδύνου και ζητά μέτρα από τον πρωθυπουργό.

Η πρωτοφανής ακαρπία των ελαιόδενδρων των επιτραπέζιων ποικιλιών “Χαλκιδική” που διαπιστώνεται στις Π.Ε. Χαλκιδικής, Καβάλας, Μαγνησίας. κ.α. και “Αμφίσσης” {Κονσερβολιά) στις Π.Ε. Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Φωκίδας, Άρτας, Λάρισας κ.α., δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας και απόγνωσης στους ελαιοπαραγωγούς (πρωτογενής τομέας), στην μεταποίηση (δευτερογενής τομέας) και στις εξαγωγές (τριτογενής τομέας), δηλαδή στο σύνολο ταυ εξαγωγικού κυρίως κλάδου των επιτραπέζιων ελιών της χώρας.

Ιδιαίτερα στις βασικές ελαιοπαραγωγικές Π. Ε. Χαλκιδικής και Φθιώτιδας που η οικονομία τους στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καλλιέργεια και αξιοποίηση του ελαιοκάρπου των παραπάνω ποικιλιών, παράγεται και αξιοποιείται ο κύριος όγκος αυτών (ποικιλία “Χαλκιδική” 80% και “Αμφίσσης” 75% της εγχώριας παραγωγής, από συνολικά 14.000 ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις, σε 316.000 στρέμματα), το φαινόμενο της ακαρπίας προσεγγίζει το 90% με επίπονες συνέπειες σε οικονομικό και κοινωνικά επίπεδο.

Featured Image

Η ΠΕΜΕΤΕ, τα μέλη της οποίας εκπροσωπούν πλέον του 85% στην μεταποίηση των επιτραπέζιων ελιών της εγχώριας παραγωγής και πλέον του 96% των Ελληνικών εξαγωγών του προϊόντος, λαμβάνοντος υπ’ όψιν την σπουδαιότητα του προϊόντος για το σύνολο του κλάδου και την χώρα (Ελλάδα 2η εξαγωγός χώρα στον κόσμο με ετήσια αξία εξαγωγών €600+εκατ.), στέκεται στο πλευρό του Έλληνα ελαιοκαλλιεργητή και μεταποιητή επισημαίνει το μέγεθος, αλλά και την κρισιμότητα τoυ προβλήματος και επιδιώκει λύση έχοντας θέσει το θέμα στο υψηλότερο επίπεδο, στο γραφείο τoυ Πρωθυπουργού, ζητώντας άμεση στήριξη των θιγόμενων κοινωνικών ομάδων.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image