Στη Μάλτα, προκειμένου να μετάσχει σε εργασίες Συνεδρίου για την αλιεία το οποίο οργανώνει η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), βρίσκεται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης.

Αύριο Τρίτη, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα γίνει η παρουσίαση βραβείων για καινοτόμες πρακτικές στην αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο, η οποία διοργανώνει το συνέδριο είναι μια περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας, η οποία εντάσσεται στο δίκτυο του FAO. Με 22 χώρες μέλη και την ΕΕ, ο κύριος στόχος της είναι να διασφαλίσει τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα

Featured Image

Η εφαρμογή της Διακήρυξης της Μάλτας που υπεγράφη στις 30 Μαρτίου 2017, από τις συγκεκριμένες από τις 22 χώρες και την ΕΕ, ενισχύει την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (RPOA-SSF) και του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (RPOA-IUU).

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image