Έγκριση πρόσληψης και κατανομής σαράντα τεσσάρων (44) υπαλλήλων, διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες, κατά το έτος 2024.

Για λεπτομέρειες πατήστε τον σύνδεσμο

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%9E%CE%9C46%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A3%CE%A3%CE%A9?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image