Featured Image

Μετά την Ιρλανδία και στην Ιταλία ξεκίνησαν και μάλιστα πριν τις 20 Οκτωβρίου οι πληρωμές για την ενιαία αλλά και τα οικολογικά σχήματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκταμίευση 2,4 δισ.: 1,7 για άμεσες πληρωμές και 700 εκατ. για αγροτική ανάπτυξη. Lollobrigida: «Παρέχουμε ρευστότητα σε 722 χιλιάδες εταιρείες. Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που παρέχει προκαταβολές». Από το 2024, ενιαία αυτόματη εφαρμογή.

«Οι διαδικασίες πληρωμής των προκαταβολών της ΚΑΠ για το έτος 2023, η αξία των οποίων ανέρχεται στα 2,4 δισ. ευρώ, ξεκίνησαν για πρώτη φορά έγκαιρα, με επιταγές που εγγυώνται τις αγροτικές επιχειρήσεις. Σήμερα παρέχουμε ρευστότητα σε 722 χιλιάδες εταιρείες». Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Γεωργίας Francesco Lollobrigida ο οποίος επέμεινε: «Ελπίζουμε να φτάσουμε τα επτά δισεκατομμύρια ευρώ έως τις 30 Ιουνίου. Στόχος είναι η υποστήριξη του εισοδήματος των αγροτών και η επανεκκίνηση των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις όχι μόνο να αντιστέκονται, αλλά και να σχεδιάζουν».

Η διανομή των προκαταβολών Pac
Όπως εξήγησε ο υπουργός, το ποσό θα κατανεμηθεί μεταξύ περίπου 1,7 δισ. για τις άμεσες πληρωμές και περίπου 700 εκατ. για την αγροτική ανάπτυξη, μπαίνοντας στο δημοσιονομικό κονδύλιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 από το πρώτο έτος εφαρμογής της.

«Το πρώτο έτος μιας περίπλοκης και δύσκολης ερμηνείας ΚΓΠ είδε το σύστημα της χώρας να κερδίζει. Η εκταμίευση άνω των δύο δισεκατομμυρίων σε 45 ημέρες είναι το αποτέλεσμα της συνεργιστικής σχέσης μεταξύ της Masaf, της Agea, των περιφερειακών φορέων πληρωμών και των κέντρων γεωργικής βοήθειας, η οποία ακολούθησε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Και πάλι – εξήγησε ο διευθυντής της Agea Fabio Vitale – της επανάστασης του Οργανισμού που βασίζεται στην απόδοση των χρόνων και των διαδικασιών. Εμείς προωθήσαμε το σύστημα ελέγχου κατά έξι μήνες και αυτό μας επέτρεψε να πληρώσουμε τις προκαταβολές στις 16 Οκτωβρίου και να δώσουμε βεβαιότητα στους αγρότες».

Ο Βιτάλε επανέλαβε ότι αυτό «είναι μόνο η αρχή ενός ταξιδιού. Το επόμενο έτος θα υπάρξει το σημείο καμπής της απλοποίησης. Θα ξεκινήσουμε την αυτόματη εφαρμογή. Δηλαδή, θα κάνουμε την αίτηση προκατασκευασμένη και θα δώσουμε την είδηση ​​της πίστωσης στον αγρότη επαρκώς προκαταβολικά για να τη χρησιμοποιήσει στη διαχείριση της πραγματικής οικονομίας».

Η εκταμίευση των 2,4 δισ. θα ακολουθήσει ακριβές χρονοδιάγραμμα για όλους τους οργανισμούς πληρωμών της χώρας. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στην προστιθέμενη αξία ολόκληρου του αγροτικού τομέα, που αντιστοιχεί σε περίπου 37 δισεκατομμύρια ευρώ (πηγή: Istat, Τάση της αγροτικής οικονομίας, έτος 2022).

Πόσους πόρους παρέχει η Agea, για τι και πότε
Η Agea, ως φορέας πληρωμής, θα προχωρήσει στην καταβολή περίπου 1 δισ. (για εισοδηματική στήριξη) και 450 εκατ. ευρώ (για αγροτική ανάπτυξη) σε προκαταβολές, σύμφωνα με την ακόλουθη χρονική κατανομή:

Προκαταβολές άμεσων πληρωμών (16 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου): περίπου 1 δισ. ευρώ για 426.000 αιτήσεις.
Προκαταβολές αγροτικής ανάπτυξης (16 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου): περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ για τα περίπου 100.000 αιτήματα που ελήφθησαν.
Η συνολική κατανομή των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων για τη μέτρηση των προκαταβολών σε εθνικό επίπεδο κατανέμεται ως εξής:

Οι κύριοι τομείς που θα ωφεληθούν
Βασική εισοδηματική στήριξη των αγροτών, για μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και οικονομικής κερδοφορίας.
Άμεση στήριξη για το γεωργικό εισόδημα (στα πρώτα 14 εκτάρια για εκμεταλλεύσεις έως 50 εκταρίων).
Πληρωμή σε νέους αγρότες.
Προώθηση βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών (οικολογικά συστήματα) με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της καλής διαβίωσης των ζώων.
Συνδυασμένη υποστήριξη για ορισμένους τύπους καλλιεργειών (σκληρό σιτάρι, σόγια, ρύζι, μεταποίηση ντομάτας, ζαχαρότευτλα, ελαιούχοι σπόροι, εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο και πρωτεϊνούχα φυτά).
Βοηθήσεις και παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης για επιφάνειες και ζώα (βιολογικές, ολοκληρωμένες και λιγότερο ευνοημένες περιοχές).
Το μέτρο προκαταβολής, το οποίο προβλέπει 2,4 δισ. ευρώ για αυτό το πρώτο έτος προγραμματισμού, αντιπροσωπεύει περίπου το 70% των παρεμβάσεων με τη μορφή άμεσων πληρωμών και έως το 85% για τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που παρέχει προκαταβολές στην ΚΓΠ
Μια μοναδική συνολική εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως εξηγούν οι Agea και Masaf , η οποία καθιστά την Ιταλία την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που παρέχει προόδους για όλες τις παρεμβάσεις που προβλέπονται από τη νέα ΚΓΠ ξεκινώντας από την πρώτη διαθέσιμη ημέρα.

Αυτή η έγκαιρη χρηματοοικονομική ρευστότητα που διατίθεται στον αγροτικό τομέα αφορά τόσο τον προηγούμενο προγραμματισμό της ΚΓΠ 2014-2022 όσο και τον τρέχοντα (2023-2027).

Η οικονομική κατανομή της νέας ΚΑΠ
Η νέα ΚΓΠ θα έχει χρηματοδοτική διάθεση 270 δισεκατομμυρίων για την περίοδο 2023-2027 (συνολικό ποσό για όλα τα κράτη μέλη). Η συγχρηματοδότηση και η συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση θα ανεβάσουν συνολικά το συνολικό ποσό που διατίθεται για ολόκληρο τον τομέα σε 307 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2023-2027.

Η Ιταλία, με την επίσημη έγκριση του PSP, έχει διαθέσιμα περίπου 37 δισεκατομμύρια ευρώ σε 5 χρόνια (πάνω από 28 δισεκατομμύρια σε πόρους της ΕΕ και περίπου 8,5 δισεκατομμύρια σε εθνική συγχρηματοδότηση).

Πηγή: terraevita.edagricole.it