Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πετρίνας προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για πώληση ποσότητας περίπου 25 τόνων εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, εσοδείας 2022-2023 (Δεξαμενή Νο 1).

Το ελαιόλαδο είναι αποθηκευμένο σε ανοξείδωτη δεξαμενή στο χώρο του ελαιουργείου ιδιοκτησίας του Α.Σ. Πετρίνας. Δείγμα καθώς και ανάλυση της Δεξαμενής θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους καθημερινά από το χώρο του ελαιουργείου Α.Σ. Πετρίνας.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο email: [email protected] ή στο γραφείο του συνεταιρισμού μέχρι την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023 το απόγευμα και ώρα 19:00. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 19:15

O πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα ενημερωθεί και οφείλει εντός μη ανατρεπτικής προθεσμίας 24 ωρών να καταβάλει το 10% της αξίας του ελαιόλαδου ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της συναλλαγής και αμέσως μετά θα υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό παράδοσης και παραλαβής του ελαιόλαδου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα συμψηφιστεί με τη φόρτωση της τελευταίας ποσότητας.

Η πληρωμή της συνολικής αξίας του ελαιόλαδου θα γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς πριν τη φόρτωση.

Η παραλαβή θα γίνει με δαπάνη και ευθύνη του αγοραστή από τις δεξαμενές του συνεταιρισμού. Ο αγοραστής θα παραλάβει το σύνολο της δημοπρατηθείσας ποσότητας ελαιόλαδου άμεσα εντός δέκα ημερών ή κατόπιν συνεννόησης.

Η ζύγιση του ελαιόλαδου θα γίνεται σε διακριβωμένη ζυγαριά και θα είναι αποδεκτή από όλους χωρίς αμφισβήτηση. Το ελαιόλαδο μετά τη φόρτωση είναι σε ευθύνη του αγοραστή.

Featured Image

Ο Α.Σ. έχει το δικαίωμα να αναβάλει ή και να ακυρώσει το διαγωνισμό αν τον κρίνει ασύμφορο χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από το συνεταιρισμό. Κατάθεση προσφορών, αυτόματα σημαίνει και αποδοχή των όρων της ανακοίνωσης.

Το Δ.Σ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ

Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο ΠΟΠ Πετρίνας

ΤΗΛ. : 27330-92204

e-mail : [email protected]

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image