Ανακοίνωση για πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, στη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία».

Δείτε την πρόσκληση

Featured Image

https://www.opekepe.gr/images/documents/Oct2023/9%CE%A65%CE%9C4653%CE%A0%CE%93-491.pdf

Featured Image