«Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντών/ντριών των έντεκα (11) Ινστιτούτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ)».

Δείτε λεπτομέρειες πιο κάτω

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93294653%CE%A0%CE%93-5%CE%A57?inline=true

Newsroom Agronewsbomb