Η ιδιόκτητη γη θα παίξει σημαντικό για την είσοδο στο πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες» και τις χρηματοδοτήσεις που αυτό εξασφαλίζει δήλωσε στο ρ/σ 99 fm ΣΤΟ ΝΗΣΙ και την εκπομπή «Το τεφτέρι του μανάβη» ο πρόεδρος του Παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤΕΕ Παναγιώτης Κατσαβέλλης.

Πρόσθετα μόρια θα πάρουν όχι μόνο όσοι έχουν τίτλους σπουδών (πτυχία) είτε είναι γεωτεχνικής κατεύθυνσης είτε όχι. Ευνοημένοι θα είναι και όσοι είναι ενταγμένοι σε ομάδες παραγωγών.

Οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου (όπως και σε όλο το Βόρειο Αιγαίο) χρειάζονται 58 στρέμματα ελαιοποιήσιμης ελιάς για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Όμως αν καλλιεργούν ελιές διπλής κατεύθυνσης (ελαιοποιήσιμες και βρώσιμες) τότε αρκούν 33 στρέμματα.

Η πρώτη κατηγορία κτηνοτρόφων εντάσσεται στο πρόγραμμα με 75 πρόβατα, η δεύτερη με 107 και η τρίτη με 150. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει ο κτηνοτρόφος να έχει ενήλικα πρόβατα.

Νέοι αγρότες από τον κλάδο της αμπελουργίας μπορούν να ενταχθούν από τα νησιά της Λήμνου και της Σάμου κατά κύριο λόγο. Η ελάχιστη έκταση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που πρέπει να καλλιεργούν είναι 15 στρέμματα.

Παράλληλα ο κ. Κατσαβέλλης τόνισε κάθε υποψήφιος νέος αγρότης πρέπει να αναλογιστεί πως με την είσοδο του στο πρόγραμμα αναλαμβάνει μία σειρά από υποχρεώσεις- δαπάνες. Για να μπορέσει να τις εξυπηρετήσει θα πρέπει να έχει όσο γίνεται περισσότερες καλλιεργούμενες εκτάσεις ή περισσότερα εκτρεφόμενα ζώα ώστε να λάβει όσο γίνεται μεγαλύτερες επιδοτήσεις.

Νέα στοιχεία στην προκήρυξη

Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται να δοθεί στην δημοσιότητα σύντομα και θα περιλαμβάνει ορισμένες πρόσθετες αλλαγές όπως είναι:

– Κατάργηση της βαθμολογίας για ανέργους και οικογενειακό εισόδημα.

Featured Image

– Τα 10ετή μισθωτήρια συμβόλαια για να μοριοδοτηθούν απαιτείται να γίνονται υποχρεωτικά μέσω συμβολαιογράφου (συμβολαιακά ενοικιαστήρια). Οι υποψήφιοι με ιδιόκτητη γη μπορούν να λάβουν ως 15 μόρια σε σχέση με τους υπόλοιπους θα μπορούν να λάβουν μέχρι 7 μόρια.

– Δεν θα λάβουν μόρια μόνο όσοι έχουν πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, αλλά θα μετράει στη βαθμολογία οποιαδήποτε πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης αλλά για μισά μόρια 4,5 μόρια (9 μόρια για γεωπόνους).

– Για τους βαθμούς της συμμετοχής σε Ομάδες και Οργανώσεις (3 μόρια) αυτή τη φορά θα απαιτείται και η δέσμευση παραμονής σε αυτής, με το χρόνο να προσδιορίζεται στην πρόσκληση.

– Οι κτηνοτρόφοι αυτόματα εφόσον δηλώσουν μόνο ζωικό κεφάλαιο και όχι κάποια καλλιέργεια στο ΟΣ∆Ε τους για την προσμέτρηση της Τυπικής Απόδοσης, θα λάβουν 13 μόρια. Πρόκειται για ένα σοβαρό προβάδισμα έναντι των υποψηφίων που δραστηριοποιούνται στη φυτική παραγωγή και δεν δηλώνουν ιδιόκτητα αγροτεμάχια.

– Τα περιφερειακά κριτήρια αν και με μεγάλη βαρύτητα (συνολικά 32 βαθμοί, 12 από τον αρχικό προσανατολισμό και 17 από τη μελλοντική κατάσταση) δεν θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο, παρά μόνο για το πιάσιμο της βάσης.

– Οι περισσότεροι υποψήφιοι θα βάλουν στο επιχειρηματικό τους σχέδιο όρο για επενδύσεις άνω των 17.500 ευρώ (7 βαθμοί) κάτι που ίσχυε και στην περασμένη πρόσκληση. Για να υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια θα εκδοθεί πρόσκληση σχεδίων βελτίωσης το 2025.

Δεν θα να είναι επιλέξιμος ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός αλλά μόνο ο καινούργιος.

Κύκλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τονίζουν πως δεν πρέπει να δηλώνονται επενδύσεις για να μην γίνουν μετά καθώς το «ανεξέλεγκτο δήλωμα» στους φακέλους θα τιμωρηθεί. Δηλαδή, δεν θα μπορούν πια μετά τις εντάξεις οι δικαιούχοι να χαμηλώσουν τη βαθμολογία όσο θέλουν αλλά κατά 10-15 μόρια το πολύ.

Πηγή: stonisi.gr

Featured Image