Αυτή την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) έδωσε το πράσινο φως στη χρήση γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού ως τροφή για ανθρώπους και ζώα και ανανέωσε επίσης την έγκριση για τους ίδιους σκοπούς δύο τύπων γενετικά τροποποιημένης ελαιοκράμβης.

Οι Βρυξέλλες τόνισαν σε ανακοίνωσή τους ότι οι άδειες ακολούθησαν «τις εξαντλητικές και αυστηρές διαδικασίες της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, οι οποίες εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος».

Πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα βασίζονται σε μια «ευνοϊκή» επιστημονική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι καλλιέργειες είναι «εξίσου ασφαλείς με τις συμβατικές τους ισοδύναμες».

«Η Επιτροπή είχε νομική υποχρέωση να λάβει απόφαση για αυτές τις καλλιέργειες, καθώς τα κράτη μέλη δεν πέτυχαν ειδική πλειοψηφία (υπέρ ή κατά της έγκρισης) στη μόνιμη επιτροπή ή στην επόμενη επιτροπή προσφυγών».

Featured Image

«Η Επιτροπή είχε νομική υποχρέωση να λάβει απόφαση για αυτές τις καλλιέργειες, καθώς τα κράτη μέλη δεν πέτυχαν ειδική πλειοψηφία (υπέρ ή κατά της έγκρισης) στη μόνιμη επιτροπή ή στην επόμενη επιτροπή προσφυγών», εξήγησε το ίδιο το κοινοτικό στέλεχος.

Οι αποφάσεις της ΕΚ δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια αυτών των τριών γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επιτρέπουν μόνο την εισαγωγή τους στην κοινοτική λέσχη από τρίτες χώρες για χρήση ως τροφή για ανθρώπους και ζώα.

Οι άδειες ισχύουν για δέκα χρόνια και κάθε προϊόν που παρασκευάζεται με βάση αυτές τις τρεις καλλιέργειες «θα υπόκειται στα αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα», σύμφωνα με τις Βρυξέλλες.

Featured Image