Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες από τις προσκλήσεις πριν το 2021.

Από τον Οκτώβριο με Νοέμβριο του 2025 στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, όσοι εντάχθηκαν στο τελευταίο πρόγραμμα νέων αγροτών, δηλαδή όσοι κρίθηκαν επιλέξιμοι το 2022.

Η πρώτη δόση έχει καταβληθεί κανονικά όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα και εκκρεμεί η δεύτερη. Για να πληρωθούν την β’ δόση θα πρέπει οι ενταγμένοι να έχουν κλείσει το επιχειρηματικό τους σχέδιο (αυτό γίνεται στα τρία ή και τέσσερα χρόνια από την ένταξη), άρα αυτό σημαίνει ότι οι πρώτοι ενταχθέντες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής από τον Οκτώβριο με Νοέμβριο του 2025.

Featured Image

Άπαξ και υποβληθεί το αίτημα πληρωμής, μετά απαιτείται συνήθως ένα χρονικό διάστημα της τάξης του 1 έως 3 μήνες για να γίνει η εκταμίευση, ανάλογα και τον όγκο δουλειάς της εκάστοτε ΔΑΟΚ.

Newsroom Agronewsbomb