Η πληρωμή θα αφορά την εκκαθάριση για το έτος 2022, αλλά και κάποιες περιπτώσεις που δεν πήραν καν προκαταβολή, ενώ έπρεπε.

Σε τροχιά πληρωμών εισέρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ την επόμενη εβδομάδα, όσον αφορά στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα και συγκεκριμένα την εξόφληση για το έτος 2022.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πληρωμές θα γίνουν σταδιακά και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να αρχίσουν από την επόμενη εβδομάδα.

Featured Image

Πρώτα θα πληρωθούν προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ενώ ακολουθούν πρόγραμμα μείωσης νιτρορύπανσης, αυτόχθονες φυλές, κομφούζιο και λοιπά αγρο-περιβαλλοντικά.

Όσον αφορά στις προκαταβολές για το έτος 2023, πάμε για πληρωμή στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές-μέσα Δεκέμβρη.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image