Υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες σε σχέση με πληρωμές της εξισωτικής αποζημίωσης του 2023.

Αυτές οι εκκρεμότητες, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει στο πλάνο του οργανισμού, ο προγραμματισμός, να πληρωθούν τέλος του μήνα με αρχές Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται πως στις 22 Δεκεμβρίου 2023 είχε ολοκληρωθεί η η τελική κατάταξη των αγροτών που αιτήθηκαν την παρέμβαση Π.3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (εξισωτική αποζημίωση για το 2023), του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών εκδόθηκαν οι πίνακες παραδεκτών αιτήσεων (εγκεκριμένων) και μη παραδεκτών αιτήσεων (απορριπτόμενων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eae2023.opekepe.gov.gr/csa/measures/m13/results.

Featured Image

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση είναι διαθέσιμη και η προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών, με την κατάλληλη επιλογή της παρέμβασης Π.3-71.

Το συνολικό ποσό όλων των δράσεων της εξισωτικής, αγγίζει για το 2023, σύμφωνα και με τις εγκεκριμένες πιστώσεις, τα 252 εκατ. ευρώ.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image