Αναβαθμίζεται η νέα πλατφόρμα Greek Farms από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠΑΑΤ) με την βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που θα παρέχει ψηφιακή διασύνδεση της προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας στην παραγωγή, συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και συσκευασία αγροτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΑΑΤ, η πλατφόρμα Greek Farms θα αποτελέσει ένα κεντρικό εργαλείο προβολής και προώθησης αλλά και ένα σύγχρονο και διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας, ενημέρωσης και πληροφόρησης, συμμετοχής αλλά και οργάνωσης της πληροφορίας λειτουργώντας έτσι και ως ένα αποθετήριο πληροφοριακού υλικού.

Το νέο περιεχόμενο θα αποτυπώνει – καταγράφει μια μοναδική πληροφορία που θα καλύπτει την Ελλάδα στο σύνολό της σε μια ευέλικτη πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέπει στους ταξιδιώτες αλλά και στην τουριστική βιομηχανία να αλληλοεπιδρούν και να έρχονται σε επαφή με νέα, επικαιροποιημένη και έγκριτη πληροφόρηση.

Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί εστιάζει στη γενική ιδέα ότι o επίσημος δικτυακός τόπος δεν λειτουργεί ως ένα είδος ταξιδιωτικής ή γαστρονομικής αρθρογραφίας, αλλά με τη χρήση οπτικοακουστικού περιεχομένου μεταφέρει σε ψηφιακή μορφή όλα τα θετικά στοιχεία της ταυτότητας (brand identity) που θέλουμε να έχει η Ελλάδα ως προορισμός και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Κύριοι στόχοι της ανάπτυξης του περιεχομένου είναι:

Η ανάδειξη της μεσογειακής Ελληνική διατροφή,
Η ανάδειξη και προώθηση των Ελληνικών εξαγωγικών αγροδιατροφικών προϊόντων
Η συνολική προώθηση και καθιέρωση του brand Greek Farms
Καθώς επίσης και:

Η διασύνδεση ιστορικών διαδρομών και σημείων έλξης ιστορικού ενδιαφέροντος με προϊόντα που παρήγαγε ιστορικά ο τόπος
Η ανάπτυξη διακριτών διαδρομών επιλεγμένων τυποποιημένων προϊόντων,
Να αναδείξει την αναγκαιότητα, το θετικό αποτύπωμα και την προστιθέμενη αξία του Έργου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Για να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους θα αναπτυχθεί μία πληθώρα υλικών οπτικοακουστικού περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα:

100 Video εξωτερικών γυρισμάτων που θα στοχεύουν στην διάδοση παραδοσιακών συνταγών σε συνδυασμό με την τουριστική προβολή του τόπου προορισμού μέσω της σύνδεσης με το τοπικό προϊόν και τις συνταγές
100 video εσωτερικών γυρισμάτων που θα στοχεύουν στην ανάδειξη των Ελληνικών τοπικών προϊόντων σε πιάτα υψηλής γαστρονομικής αξίας
Πλούσιο φωτογραφικό υλικό που θα αναδεικνύουν τόσο τις συνταγές οι οποίες θα αναπτυχθούν στο κάθε video όσο και τα προϊόντα και τον τόπους προορισμού

Δημιουργία άρθρων (300) για την Ελληνική διατροφή και την προώθηση των Ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Παραγωγοί
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχει στους Έλληνες αγρότες (Γεωργούς, Κτηνοτρόφους και Αλιείς), στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και στις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, την ψηφιακή υπηρεσία «Greek Farms».

Η νέα υπηρεσία αποτελεί το «πρώτο ψηφιακό βήμα» στην προσπάθεια μετάβασης σε μία νέα εποχή.

Η υπηρεσία διασυνδέει ψηφιακά τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής με την αγορά, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη διάθεση των προϊόντων.

Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν καθημερινή ενημέρωση, προς τις εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης αγροτικών προϊόντων, για τη διαθέσιμη παραγωγή τους και τα πιστοποιητικά που τη συνοδεύουν.

Featured Image

Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στους εργοδότες αγροτικών εργασιών να ανακοινώνουν νέες θέσεις εργασίας εργατών γης.

Για τους αγρότες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ και για τους συνεταιρισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων δεν απαιτείται εγγραφή στη νέα πλατφόρμα. Για την είσοδο στην εφαρμογή θα απαιτηθούν οι κωδικοί πρόσβασης του TAXISnet του φυσικού ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα.

Καταναλωτές
Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές αναζητούν αγροτικά προϊόντα από την πηγή. Αγροτικές μονάδες με εξαιρετικής ποιότητας, πιστοποιημένα προϊόντα, επιχειρούν να προσεγγίσουν την αγορά λιανικής πώλησης για να προσφέρουν τα προϊόντα τους κατευθείαν στους τελικούς καταναλωτές.

Η ψηφιακή υπηρεσία «Greek Farms» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσφέρει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εντοπίζουν εύκολα με ένα “κλικ” τους Έλληνες παραγωγούς και να λαμβάνουν πληροφορίες για τα προϊόντα τους.

Η χρήση της υπηρεσίας από τους καταναλωτές είναι ελεύθερη. Δεν απαιτείται εγγραφή. Οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες εκείνων των παραγωγών που έχουν επιλέξει να απευθυνθούν και στον τελικό καταναλωτή (B2C).

Έμποροι
Η υπηρεσία «Greek Farms» προσφέρει νέες ψηφιακές δυνατότητες (Β2Β) στις εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης, έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με δυναμικούς αγρότες – παραγωγούς.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανά κατηγορία και είδος προϊόντος, σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, εντοπίζουν τη διαθέσιμη παραγωγή και με βάση γεωγραφικά κριτήρια, για την καλύτερη οργάνωση των αγορών τους και της μεταφοράς.

Οι έμποροι που θα αξιοποιήσουν την ψηφιακή υπηρεσία «Greek Farms» απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ. Η είσοδός τους στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τους κωδικούς TAXISnet του ΑΦΜ της εμπορικής τους δραστηριότητας.

Προσφορά Εργασίας
Η υπηρεσία «Greek Farms» προσφέρει λύση σε ένα από τα σημαντικά προβλήματα της παραγωγικής διαδικασίας στον αγροτικό κλάδο.

Παρέχει ψηφιακή διασύνδεση της προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας στην παραγωγή, συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και συσκευασία αγροτικών προϊόντων.

Οι αγρότες, οι αγροτικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί αναρτούν τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες τους σε εργατικό προσωπικό και δίνουν πληροφορίες για τη σύναψη συμφωνιών εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν άμεσα πρόσβαση, χωρίς εγγραφή και χωρίς κωδικούς, στην ψηφιακή υπηρεσία και αναζητούν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην περιοχή που τους ενδιαφέρει.

Featured Image