Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι έχουν αναρτηθεί στο Δήμο, από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης για τις ζημιές:

ΧΑΛΑΖΙ 27/7/2023 ΣΑΠΩΝ

ΧΑΛΑΖΙ 27/7/2023 ΣΤΡΥΜΗΣ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να λάβουν γνώση και σε περίπτωση διαφωνίας τους να υποβάλλουν ένσταση μέχρι την Πέμπτη 25/01/2024.

Featured Image

Πληροφορίες τηλ.:

2532350134 για την περιοχή ΣΤΡΥΜΗ

2532350107 για την περιοχή ΣΑΠΩΝ

Featured Image