«Επίκαιρη ερώτηση Π. Πέρκα: Πολύχρωμη εξαπάτηση των καταναλωτών ρεύματος με ευθύνη της κυβέρνησης».

Την εικόνα χάους και τον πλήρη αποπροσανατολισμό των καταναλωτών πριν ακόμη ολοκληρωθεί ένας μήνας από τη “μεταρρύθμιση” των πολύχρωμων τιμολογίων επισημαίνει η βουλευτής και Γραμματέας της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε σήμερα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σημειώνει ότι, παρότι το “Ειδικό τιμολόγιο” με την πράσινη σήμανση υποτίθεται ότι διαμορφώνεται βάσει κοινής μεθοδολογίας για όλους τους προμηθευτές ώστε να βοηθά τους καταναλωτές να συγκρίνουν τα τιμολόγια, οι παράμετροι του Μηχανισμού Διακύμανσης, ορίζονται ελεύθερα από τους προμηθευτές, οι οποίες και επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών και την ενεργοποίηση ή μη του μηχανισμού διακύμανσης. Αναδεικνύει ακόμη την εκρηκτική αύξηση της πάγιας χρέωσης στα τιμολόγια ρεύματος.

Η Π. Πέρκα αναφέρει ότι η εικόνα χάους εντείνεται ακόμη περισσότερο με παραπλανητικές διαφημίσεις των παρόχων που προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες, με πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα παρόχου στον οποίο το Δημόσιο συμμετέχει με πλειοψηφικό ποσοστό.

Καταλήγει πως είναι πλέον σαφές πλέον ότι στη χονδρική και στη λιανική αγορά ρεύματος δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και το μοναδικό μήνυμα που περνάει η κυβέρνηση είναι πως επιτρέπει οτιδήποτε αυξάνει την κερδοφορία των παρόχων αλλά επιβαρύνει διαρκώς τους καταναλωτές.

Ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) να παρέμβουν για να προστατεύσουν τους καταναλωτές. Ρωτά τέλος, αν θα τεθεί ανώτατο όριο και θα αναθεωρηθεί η πάγια χρέωση των τιμολογίων, καθώς και ποια είναι η γνώμη της ΡΑΑΕΥ για τα ζητήματα που η βουλευτής της Νέας Αριστεράς αναφέρει στην ερώτηση.

Featured Image

Ακολουθεί η επίκαιρη ερώτηση:

Επίκαιρη Ερώτηση Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Πολύχρωμη εξαπάτηση των καταναλωτών ρεύματος με ευθύνη της κυβέρνησης

Πριν ακόμη κλείσει ένας μήνας από τη “μεταρρύθμιση” κατά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας των πολύχρωμων τιμολογίων, και ενώ ο ίδιος δήλωνε ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί και μεταξύ των παρόχων, καθώς και ότι υπάρχει διαφάνεια, στην αγορά υπάρχει εικόνα χάους.
Ενώ το λεγόμενο “Ειδικό τιμολόγιο” με την πράσινη σήμανση υποτίθεται ότι διαμορφώνεται βάσει κοινής μεθοδολογίας για όλους τους προμηθευτές ώστε να βοηθά τους καταναλωτές να συγκρίνουν τα τιμολόγια, όπως εξειδικεύτηκε με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107/2023 και το άρθρο 3, οι παράμετροι του Μηχανισμού Διακύμανσης, ορίζονται ελεύθερα από τους προμηθευτές, τις οποίες και μπορούν να αναπροσαρμόζουν κάθε μήνα. Ελεύθερα επιλέγουν δηλαδή το συντελεστή α: Συντελεστής Προσαύξησης, καθώς και τα Lu και Ll που είναι τα όρια της περιοχής ασφαλείας, εντός της οποίας δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός διακύμανσης.
Η ΔΕΗ για παράδειγμα έχει ορίσει το συντελεστή α= 1,16, το L_u άνω όριο αναφοράς, ίσο με 95 €/ Mwh και το L_d κάτω όριο αναφοράς, ίσο με 85 €/MWh. Άλλος πάροχος έχει ορίσει μεγαλύτερους συντελεστές α=1,2110, Li=30€/Mwh και Lu=40€/Mwh. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στον εναλλακτικό πάροχο ο μηχανισμός διακύμανσης ενεργοποιείται στην ουσία πάντα αφού, είναι σχεδόν απίθανο η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς να φτάσει τόσο χαμηλά, στα 40€/Mwh.
Παράλληλα η αύξηση της πάγιας χρέωσης στα τιμολόγια είναι ήδη εκρηκτική. Η ΔΕΗ τον Ιούλιο του 2022 αύξησε το πάγιο της από 1,69 ευρώ/τετράμηνο σε 3,5 ευρώ/μήνα (+728,4%). Η δε παρ. 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, αναφέρει πως το Ειδικό Τιμολόγιο δύναται να εμπεριέχει και Πάγια Χρέωση Προμήθειας, ίση με πέντε (5) ευρώ ανά μήνα, κατά μέγιστο. Το άνω αυτό όριο δεν ισχύει για τα τιμολόγια με τις υπόλοιπες χρωματιστές σημάνσεις.
Η εικόνα χάους και ο πλήρης αποπροσανατολισμός των καταναλωτών με τα πολύχρωμα τιμολόγια εντείνεται ακόμη περισσότερο με παραπλανητικές διαφημίσεις των παρόχων που προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες. Χαρακτηριστικά την περασμένη εβδομάδα πάροχος στον οποίο το Δημόσιο συμμετέχει με πλειοψηφικό ποσοστό έχει ανακοινώσει 8μηνο σταθερό τιμολόγιο που δεν ανήκει στη μπλε σήμανση και έχει μάλιστα σχεδόν διπλάσια μηνιαία πάγια χρέωση.
Είναι σαφές πλέον ότι τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά ρεύματος δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και το μοναδικό μήνυμα που περνάει η κυβέρνηση είναι πως επιτρέπει οτιδήποτε αυξάνει την κερδοφορία των παρόχων αλλά επιβαρύνει διαρκώς τους καταναλωτές.
Βάσει των παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Σε ποιες παρεμβάσεις θα προχωρήσουν το αρμόδιο Υπουργείο και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για να προστατεύσουν τους καταναλωτές; Θα τεθεί ανώτατο όριο και θα αναθεωρηθεί η πάγια χρέωση των τιμολογίων; Ποια είναι η εισήγηση της ΡΑΑΕΥ για όλα τα παραπάνω;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα

Featured Image