Την ευκαιρία να ενημερωθούν ενδελεχώς γύρω από τις εξελίξεις στην πιστοποίηση των βιολογικών είχαν οι επισκέπτες του περιπτέρου της Terra Cert στην Agrotica 2024, στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Μενέλαος Γαρδικιώτης με τον CEO της Terra Cert Λάμπρο Φώτο

Το περίπτερο της εταιρείας επισκέφθηκε πλήθος κόσμου. Τους ανθρώπους της Terra Cert μπορείτε να τους βρείτε στο περίπτερο 2, Stand 02c.

Η ταυτότητα της Terra Cert

Η Terra Cert ιδρύθηκε το 2022 και λειτουργεί µε τη νοµική µορφή Ετερόρρυθμης Εταιρείας.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα.

Featured Image

Σκοποί της εταιρείας είναι:

Η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της βιολογικής γεωργίας.
Η θέσπιση διεργασιών και διαδικασιών για προϊόντα βιολογικής γεωργίας και ο καθορισµός προϋποθέσεων βάσει των οποίων πιστοποιούνται.
Ο έλεγχος των µονάδων παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας και η πιστοποίηση τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτει η εθνική νοµοθεσία και οι ισχύοντες κανονισµοί τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώς.

Η Terra Cert εξασφαλίζει έσοδα για τη βιωσιµότητά της µέσω:

(α) της παροχής υπηρεσιών

Ελέγχων και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας,
Eνηµέρωσης και πληροφόρησης σε θέµατα που αφορούν τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο της βιολογικής γεωργίας.
Εκπαιδευτικών προγραµµάτων
(β) της εκπόνησης ερευνητικών εργασιών σε θέµατα βιολογικής γεωργίας και προδιαγραφών για προϊόντα και συµµετοχή του σε ερευνητικά προγράµµατα.

Featured Image