Η Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου, δεν ήταν ακριβώς άτυχη για ορισμένους αγρότες που ακόμα περιμένουν τις πληρωμές APIA, το αντίθετο μάλιστα.

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Παρέμβασης για τη Γεωργία (ΑΠΙΑ) της Ρουμανίας ενημερώνει ότι την Τρίτη 13.02.2024 πραγματοποίησε πληρωμές για το έτος εφαρμογής 2023 συνολικού ποσού 463.124.402,23 λέι, ως εξής:

– 63.685.988,61 lei από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (FEGA), για έναν αριθμό 581 αγροτών·

– 335.444.300,18 lei από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (FEADR), για έναν αριθμό 561 αγροτών·

– 66.535.729,32 λέι συγχρηματοδότηση από τον Εθνικό Προϋπολογισμό (BN1), για έναν αριθμό 565 αγροτών·

– 1.144.372,73 lei από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURI), για έναν αριθμό 284 αγροτών.

Αυτές οι πληρωμές APIA πραγματοποιούνται για τις ακόλουθες παρεμβάσεις που σχετίζονται με τους κλάδους των φυτών και της κτηνοτροφίας:

1. αποσυνδεδεμένες άμεσες πληρωμές που προβλέπονται στο PNS 2023-2027:

– ΠΔ-01: βασική στήριξη εισοδήματος για λόγους βιωσιμότητας – BISS, ύψους 45.223.651,02 λέι, για αριθμό 1.536 αγροτών.

– PD-02: συμπληρωματική αναδιανεμητική στήριξη εισοδήματος για σκοπούς βιωσιμότητας – CRISS, ύψους 3.247.697,40 lei, για αριθμό 1.260 αγροτών.

– ΠΔ-03: συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη νέων αγροτών – CIS-YF, ύψους 460.911,60 lei, για αριθμό 121 αγροτών .

2. CIS, συνδεδεμένη στήριξη για το εισόδημα :

Featured Image

– ΠΔ-21: συνδεδεμένη στήριξη εισοδήματος – αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ύψους 6.402.556,58 λέι, για αριθμό 197 γεωργών.

– ΠΔ-22: συνδεδεμένη στήριξη εισοδήματος – βόειο κρέας ποσού 2.122.174,37 λέι, για αριθμό 39 γεωργών.

– PD-23: συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη – βουβάλια γάλακτος ποσού 83.958,89 lei, για αριθμό 19 γεωργών.

– ΠΔ-24: συνδεδεμένη εισοδηματική ενίσχυση – αιγοπρόβατα ποσού 6.145.038,75 λέι, για αριθμό 320 αγροτών.

3. Μέτρο 10 – Αγρο-περιβάλλον και κλίμα (Μ.10) ποσού 173.968.751,28 λέι, για αριθμό 38.902 αγροτών.

4. Μέτρο 11 – Βιολογική γεωργία (Μ.11):

– Υπομέτρο 11.1 – Υποστήριξη για τη μετατροπή σε οικολογικές μεθόδους καλλιέργειας (sM.11.1) με ποσό 34.090.877,80 lei, για αριθμό 1.687 αγροτών.

– Υπομέτρο 11.2 – Υποστήριξη διατήρησης οικολογικών γεωργικών πρακτικών (σΜ.11.2) ποσού 113.306.291 λέι, για αριθμό 2.828 αγροτών.

5. Μέτρο 13 – Πληρωμές για περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (M.13):

– Υπομέτρο 13.1 – Αντισταθμιστικές πληρωμές στην ορεινή περιοχή ποσού 74.586.692,42 lei, για αριθμό 60.266 αγροτών.

– Υπομέτρο 13.3 – Αντισταθμιστικές πληρωμές για περιοχές που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους περιορισμούς ύψους 7.171.789,73 lei, για αριθμό 609 αγροτών.

«Διαβεβαιώνουμε τους αγρότες ότι καταβάλλουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες και προσπάθειες για να πραγματοποιήσουμε όλες τις πληρωμές, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία», αναφέρουν επίσης οι εκπρόσωποι της APIA, μέσω δήλωσης που εστάλη στη σύνταξη του AgroTV. την Τρίτη.

Featured Image