Ολοκληρώνονται οι πληρωμές από τον e- ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ σε 88.820 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό των 87.328.030 ευρώ, σήμερα Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα:

Featured Image

Έως σήμερα ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει το ποσό των 25.600.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ αλλά θα καταβληθούν από την ΔΥΠΑ:

32 εκατ. ευρώ σε 62.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
3 εκατ. ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
8 εκατ. ευρώ σε 90 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
Υπενθυμίζεται πως οι καταβολές αυτές άρχισαν στις 12 Φεβρουαρίου.

Featured Image