Καλά νέα για τους νέους αγρότες.

Ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Αγροτικών Επενδύσεων (AFIR) της Ρουμανίας δημοσίευσε την Πέμπτη τις πρώτες μηνιαίες εκθέσεις επιλογής για επενδυτικά έργα που χρηματοδοτούνται μέσω της παρέμβασης DR-30 – Υποστήριξη για την εγκατάσταση νέων αγροτών στο πλαίσιο του PS PAC 2027.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της AFIR, τον Νοέμβριο του 2023, οι νέοι αγρότες της ορεινής περιοχής χτύπησαν, με 338 έργα που έγιναν αποδεκτά, ποσά συνολικού ύψους 23.660.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθενται άλλες 280.000 ευρώ για 4 αιτήματα της εθνικής συνιστώσας που επιλέχθηκαν να λάβουν κονδύλια, φέρνοντας πολύτιμη στήριξη για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Featured Image

Η οικονομική στήριξη που προσφέρεται στους νέους αγρότες μέσω της παρέμβασης DR-30 είναι αξίας 70.000 ευρώ/έργο, δεν επιστρέφεται και χορηγείται βάσει Επιχειρηματικού Σχεδίου, προωθώντας έτσι την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στη γεωργία.

Πηγή: agro-tv.gr

Featured Image