Περισσότερα από 108.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 111.173 δικαιούχους, από 4 έως και 8 Μαρτίου 2024, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έχει ως εξής:

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

από τις 4 έως τις 8 Μαρτίου 2024, θα καταβληθούν 28.600.000 ευρώ σε 1.130 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,
στις 4 Μαρτίου 2024, θα καταβληθούν 312.080 ευρώ σε 438 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και
στις 6 Μαρτίου 2024, θα καταβληθούν 10.919.893 ευρώ σε 27.425 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.

Featured Image

Πληρωμές ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

33 εκατ. ευρώ σε 60.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
20 εκατ. ευρώ σε 21.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
15 εκατ. ευρώ σε 180 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου» και
700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Featured Image