Απάντηση Κομισιόν στην Ελλάδα για αποζημιώσεις ακαρπίας ελιάς.

Ο Επίτροπος απαντά σε σχετική ερώτηση που κατατέθηκε από τον ευρωβουλευτή Ι. Λαγό. Η απάντηση δόθηκε στα τέλη του 2023.

Δείτε ολόκληρη την απάντηση:

Η παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα έφθασε τους 350 000 τόνους για την περίοδο εμπορίας 2022/2023. Ωστόσο, λόγω της παρενιαυτοφορίας των ελαιοδένδρων, ήταν αναμενόμενη η χαμηλότερη παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών κατά τη νέα περίοδο εμπορίας 2023/2024.

Featured Image

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις[1], ένα ελληνικό καθεστώς αποζημιώσεων λόγω φυσικών καταστροφών και δυσμενών κλιματικών φαινομένων, με προϋπολογισμό 80 εκατ. EUR[2]. Το καθεστώς στηρίζει τους γεωργούς των οποίων η φυτική παραγωγή υπέστη ζημίες από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, όπως η σοβαρή ξηρασία και οι έντονες ή παρατεταμένες βροχοπτώσεις. Τα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα πρέπει να έχουν καταστρέψει περισσότερο από το 30 % της μέσης παραγωγής του επιλέξιμου γεωργού. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις ύψους έως 70 000 EUR ανά δικαιούχο για την αποκατάσταση ζημιών που οφείλονται στην απώλεια παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εισοδήματος λόγω απώλειας φυτικής παραγωγής).

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) προσφέρει μια σειρά εργαλείων για τη στήριξη του τομέα του ελαιοκομικού τομέα. Βασική εισοδηματική στήριξη καταβάλλεται σε όλους τους επιλέξιμους γεωργούς. Επιπλέον, οι γεωργοί μπορούν να συμμετέχουν σε εθελοντική βάση σε οικολογικά προγράμματα που αφορούν τον ελαιοκομικό τομέα με διαφορετικά ποσοστά στήριξης. Στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης και της τομεακής παρέμβασης, διατίθεται επενδυτική στήριξη για τον εκσυγχρονισμό ή τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και μεταποίησης, καθώς και στήριξη για την προώθηση της συνεργασίας. Τέλος, στις οργανώσεις παραγωγών των οποίων η παραγωγή επηρεάστηκε από δυσμενή μετεωρολογικά συμβάντα παρέχονται δυνατότητες ευελιξίας όσον αφορά τον υπολογισμό της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής.

Επιπλέον, η Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει, στις 15 Δεκεμβρίου 2023, μέτρο στήριξης ύψους 43,3 εκατ. EUR για την Ελλάδα από το γεωργικό αποθεματικό για να συμβάλει στην αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις δασικές πυρκαγιές και τις επακόλουθες πλημμύρες στα τέλη του καλοκαιριού στην Ελλάδα.

Featured Image