Την πλήρη εναντίωση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Αγίας Γαλήνης-Μελαμπών, Βυζαρίου-Λαμπιωτών – Πετροχωρίου, Επισκοπής, Κουρταλιώτη) απέναντι στην κατάργηση των ΤΟΕΒ και την ανάθεση του αρδευτικού έργου σε Ανώνυμη Εταιρεία, όπως σχετικώς προβλέπεται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την ίδρυση του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ ΑΕ) αρχικά στη Θεσσαλία και εν συνεχεία και σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας, φέρνει στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μανόλης Χνάρης.

Ο Μ. Χνάρης, με κοινοβουλευτική παρέμβαση του – Αναφορά, σε συνέχεια της επιστολής των παραπάνω ΤΟΕΒ και απευθυνόμενος προς τους αρμόδιους Υπουργούς, ασκεί κριτική στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την παραχώρηση της διαχείρισης ενός δημοσίου αγαθού, όπως είναι το αρδευτικό νερό σε μία ανώνυμη εταιρεία, στην οποία δίδεται η δυνατότητα να προβεί στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του. Μάλιστα προβαίνει στην ενέργεια αυτή, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση αφενός της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και αφετέρου της χαμηλότερης τιμής με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον παραγωγό, γεγονός που θα επιφέρει ένα ακόμα πλήγμα στον πολύπαθο πρωτογενή τομέα.

Όπως επισημαίνεται, οι ΤΟΕΒ αποτελούν οργανισμούς κοινής ωφελείας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα πληρώνονται με εισφορές των αγροτών-μελών τους και δεν έχουν καμία σχέση ούτε επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του κράτους.

Featured Image

Παράλληλα, αναφέρουν ότι ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των εν λόγω οργανισμών συνδέονται με την «…αγροτική ανάπτυξη της υπαίθρου… δημιουργώντας έτσι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών τους και ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές σχέσεις, διαμορφώνοντας την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής», ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισαν ότι οι υποστελεχωμένες διοικήσεις σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους ενέργειας οδήγησαν στην ευρύτερη εγκατάλειψη τω οργανισμών.

Γι’ αυτούς τους λόγους, όπως παρατίθεται κρίνεται αναγκαία «..η επανασύσταση και η στελέχωση των αρμόδιων Υ.Ε.Β υπηρεσιών και ο εκσυγχρονισμός της επιτυχημένης Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ώστε να μην επιτραπεί στα ιδιωτικά συμφέροντα να επιτεθούν για άλλη μια φορά στον πρωτογενή τομέα … να μετατραπούν οι υπάρχοντες Ο.Ε.Β σε αρδευτικούς συνεταιρισμούς με δικαίωμα συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα το κράτος να του επιτρέψει και να τους αφήσει να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι, επειδή τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Επιστολή τεκμηριώνουν εύλογα και δίκαια αιτήματα, αιτήθηκε για την άμεση δρομολόγηση όλων των αναγκαίων σχετικών ενεργειών, καθώς επίσης και τη σχετική ενημέρωση της Βουλής.

Featured Image