Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Ε.Γ.), που προήλθε από τις εκλογές της 21 Απριλίου 2024, στη 1η συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μπινιάρης Αναστάσιος

2. Τσάκωνας Αναστάσιος

3. Νίκας Φίλιππος

4. Καρακώστας Δημήτριος

5. Διαμαντής Χαράλαμπος

6. Ζωντανός Απόστολος

7. Κατσής Θεόδωρος

8. Παπαγεωργίου Μιχαήλ

9. Ράπτης Χρήστος

Featured Image

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Ταμίας

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Featured Image