Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Στην τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 611/4-3-2024 πρώτης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα.» του ΠΑΑ 2014-2022 ως εξής, προχώρησε το ΥπΑΑΤ:

Δείτε την απόφαση

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%9C64653%CE%A0%CE%93-%CE%9F%CE%A4%CE%91?inline=true

Τις απαιτούμενες αλλαγές είχε επισημάνει εδώ και μήνες πρώτο το Agronewsbomb.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image