Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις επί της διαδικασίας διαβούλευσης.

Μετά από την συνεδρίαση του ΔΣ της ομοσπονδίας μας στις 20-5-2024 σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας για την άτυπη διαβούλευση για την παρέμβαση.

Ως πρώτη πρόταση η βάση της βαθμολογίας πρέπει να κατέβει από τα 55 μόρια. Οι περισσότεροι υποψήφιοι της φυτικής παραγωγής δεν μπορούν να φτάσουν την βάση. Για να μπορέσουν να φτάσουν την βάση πρέπει να δηλώσουν την ένταξη στο κριτήριο 5. «Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων» ή και στο κριτήριο 6. «Υλοποίηση επενδύσεων». Η ένταξη στα δύο αυτά κριτήρια προϋποθέτει μεγάλες δαπάνες χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο όφελος στους υποψηφίους στην μελλοντική τους σταδιοδρομία. Η θεώρηση ότι με αυτό τον τρόπο θα έχουμε λιγότερους επιλαχόντες (μικρότερο πολιτικό
κόστος) και πιο σοβαρές προτάσεις δεν ισχύει γιατί οι υποψήφιοι θα κάνουν ότι μπορούν για να φτάσουν την βάση. Στην συνέχεια όταν θα πρέπει να απενταχθούν γιατί δεν θα είναι βιώσιμοι το πολιτικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο.

Featured Image

Ιδιαιτέρα με τα σημερινά δεδομένα έχοντας υπόψη ότι για τα επόμενα 8 έτη μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές των υποψηφίων είναι πάνω από 15.000,00€ το να επιβάλεις στους υποψηφίους να επενδύσουν σε σύνολο πάνω από 35.000,00€ (15.000 ασφάλιστρα, 17.000 επενδύσεις 3000€-5000€ πιστοποιήσεις) για να πάρουν 30.000,0€ θα τους οδηγήσει τελικά σε οικονομικό μαρασμό και απεντάξεις. Η ύπαρξη αυτών των κριτηρίων και η μεγάλη βάση βαθμολογίας βοηθάει αποκλειστικά τις εταιρείες πώλησης μηχανημάτων και τους πιστοποιητικούς οργανισμούς. Η βάση πρέπει να μειωθεί στα 40 μόρια.

Δείτε εδώ όλες τις προτάσεις

ΠΟΣΕΓ Π3-75.1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (2η επιστολή) 21052024
Featured Image