Μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας στην Ισπανία απέδειξε τις ευεργετικές ιδιότητες μιας οδοντόκρεμας με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ξυλιτόλη και βεταϊνη για τη μείωση του σχηματισμού οδοντικού βιοφίλμ και της αιμορραγίας των ούλων.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Scientific Reports, αντιπροσωπεύει νέα επιστημονικά στοιχεία για τις υγιεινές ιδιότητες του έξτρα παρθένου ελαιολάδου για τη στοματική υγεία γενικά και για την υγεία των ούλων ειδικότερα.

Σύμφωνα με ερευνητές, μέχρι σήμερα υπάρχουν πολύ λίγες κλινικές μελέτες που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των φυτικών οδοντόκρεμων στη θεραπεία της ουλίτιδας και υπάρχει μόνο ένα άρθρο που συγκρίνει in vitro την αντιμικροβιακή δράση μιας οδοντόκρεμας με βάση το εκχύλισμα φρούτου ελιάς.

Η υπόθεση των επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας είναι ότι μια οδοντόκρεμα με φυσικά προϊόντα, βασισμένη σε εκχυλίσματα EVOO , θα μπορούσε να δράσει πιο αποτελεσματικά στις μεταβλητές του περιοδοντίου και του σάλιου σε σύγκριση με ένα εικονικό φάρμακο και μια εμπορική πάστα κατά της ουλίτιδας. Ο στόχος αυτής της κλινικής μελέτης ήταν να προσδιοριστούν οι επιδράσεις μιας οδοντόκρεμας με EVOO, ξυλιτόλη και βεταϊνη στην αιμορραγία των ούλων, στο υπερουλικό βιοφίλμ, στη ροή και στο pH του σάλιου σε μια ομάδα ασθενών με ουλίτιδα, σε σύγκριση με δύο ομάδες ελέγχου, μία εικονικό φάρμακο και μία άλλη με οδοντόκρεμα του εμπορίου που ενδείκνυται για την ουλίτιδα.

Featured Image

Για το σκοπό αυτό, σχεδιάστηκε μια τετράμηνη κλινική μελέτη και παρατηρήθηκε ότι η οδοντόκρεμα με βάση το EVOO, την ξυλιτόλη και τη βεταϊνη έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα σε ασθενείς με ουλίτιδα όσον αφορά τη μείωση της αιμορραγίας των ούλων, το υπερουλικό βιοφίλμ (που καθορίζεται από βακτηριακή πλάκα) και αυξημένο pH στους τέσσερις μήνες σε σύγκριση με τις δύο ομάδες ελέγχου.

Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική ελεγχόμενη κλινική δοκιμή που αξιολογεί τις κλινικές αλλαγές στην αιμορραγία των ούλων, το οδοντικό βιοφίλμ, τη ροή του σάλιου και το pH του σάλιου, μιας οδοντόκρεμας που παρασκευάζεται με ένα φυσικό προϊόν, το EVOO, ως κύριο συστατικό.

Το κύριο αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν η μείωση του ποσοστού αιμορραγίας των ούλων σε ασθενείς που χρησιμοποιούσαν τη δοκιμασμένη οδοντόκρεμα σε σύγκριση με ένα εικονικό φάρμακο. Αυτό το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να αποδοθεί σε πολλαπλούς βιολογικούς μηχανισμούς. Κατά τη γνώμη τους, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η συνδυασμένη επίδραση των διαφόρων φαινολικών ενώσεων (υδροξυτυροσόλη, ελαιοκανθάλη, ελαιασίνη, μασλινικό οξύ…) και άλλων δευτερευουσών συστατικών που υπάρχουν ειδικά σε πρώιμα παρθένα ελαιόλαδα.

Με πληροφορίες από mercacei, olivonews

Featured Image