Σε συνέχεια της πρόσφατης συμμετοχής του LATSCO FAMILY OFFICE με μειοψηφικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της NEUROPUBLIC Α.Ε., η τελευταία πραγματοποίησε. την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023, Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της στον Πειραιά όπου εγκρίθηκε η εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με την ακόλουθη σύνθεση:

Featured Image

  1. Χριστόδουλος Αντωνιάδης του Γεωργίου – Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
  2. Ιωάννης Μαυρουδής του Παναγιώτη – Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος
  3. Ρόζα Γαργαλάκου του Αναστασίου – Διευθύνουσα Σύμβουλος
  4. Σπυρίδων Ρούσσος-Ποπόνης του Μιχαήλ – Εκτελεστικό Μέλος
  5. Δημήτριος Καπνιάς του Γεωργίου – Εκτελεστικό Μέλος
  6. Ιωάννης Χανιωτάκης του Ευαγγέλου – Μη εκτελεστικό Μέλος
  7. Νικόλαος Βουτυχτής του Σταύρου – Μη εκτελεστικό Μέλος
  8. Ιωσήφ Κτενίδης του Γεωργίου – Μη εκτελεστικό Μέλος
  9. Θεόδωρος Παπαλουκάς του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος
Featured Image