Η απόφαση δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της Πράξης «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 του
Υπομέτρου 10.1 Μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Featured Image

Δείτε την απόφαση εδώ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%A4%CE%9D4653%CE%A0%CE%93-70%CE%95?inline=true

Featured Image