Η FAS Ottawa προβλέπει ότι η συνολική παραγωγή σιταριού στον Καναδά θα ανέλθει σε 31,1 εκατ. τόνους (MT), δηλαδή 10% κάτω σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) στις αρχές Νοεμβρίου.

Η πτώση οφείλεται στις χαμηλότερες λόγω ξηρασίας αποδόσεις στις πιο πολλές επαρχίες, με τις μέσες αποδόσεις να είναι χαμηλότερες από πέρσι, ωστόσο η ποιότητα είναι καλή.

Σημειώνεται πως ο Καναδάς εισήγαγε ρεκόρ 269 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε προϊόντα σίτου και αλεύρι στις ΗΠΑ το 2022/23 λόγω της χαμηλής εγχώριας προσφοράς λόγω ξηρασίας και των υψηλών τιμών των τροφίμων.

Παραγωγή 2023/24

Η πρόβλεψη της FAS Ottawa ενσωματώνει την απόδοση και τη συγκομιδή σιταριού ΜΟΥ 2023/24 από τις 23 Οκτωβρίου, 2023 USDA WASDE. Οι τελικές εκτιμήσεις για την απόδοση και τη συγκομιδή θα δημοσιευθούν από τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά τον Δεκέμβριο. Οι εκτιμήσεις απόδοσης και συγκομιδής που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την αναφορά αντιπροσωπεύουν μια πτώση 13 τοις εκατό στην εκτίμηση απόδοσης από τις προβλέψεις του Ιουλίου της FAS Ottawa και μείωση κατά ένα τοις εκατό στην περιοχή συγκομιδής.

Featured Image

Η FAS Ottawa προβλέπει ότι η συνολική παραγωγή σιταριού θα είναι 31,1 εκατ. μετρικούς τόνους (MT), δέκα χαμηλότερα τοις εκατό από έτος σε έτος (ε/ετ) σε χαμηλότερες αποδόσεις λόγω της εκτεταμένης ξηρασίας. Οι εκτιμήσεις για τις κύριες καλλιέργειες αγρού δείχνουν μείωση των μέσων αποδόσεων στο ανοιξιάτικο σιτάρι και το σκληρό σε κάθε σιτοπαραγωγική επαρχία. Μόνο το χειμερινό σιτάρι στη Μανιτόμπα σημείωσε αύξηση της απόδοσης. Οι αποδόσεις εκεί αυξήθηκαν κατά 33% ετησίως σε 4,66 τόνους ανά εκτάριο. Η Μανιτόμπα παρήγαγε το 4% του χειμερινού σίτου του Καναδά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σύμφωνα με τον πενταετή μέσο όρο του 3%. (’18 – ’22). Οι πρώτες εκτιμήσεις από τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά δείχνουν ότι η παραγωγή ανοιξιάτικου σιταριού μειώνεται κατά 12%, παρά την αύξηση οκτώ τοις εκατό στην έκταση που φυτεύτηκε το προηγούμενο έτος.

Σκληρό σιτάρι

Η παραγωγή σκληρού σίτου εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 30%, παρά την οριακή αύξηση της έκτασης που σπάρθηκε, με μείωση της απόδοσης κατά 36 τοις εκατό στην Αλμπέρτα και 27 τοις εκατό στο Σασκάτσουαν. Η παραγωγή χειμερινού σιταριού εκτιμάται ότι αυξάνεται κατά 16 τοις εκατό ετησίως με αύξηση 20 τοις εκατό στην έκταση που φυτεύτηκε σε ολόκληρο τον Καναδά, γεγονός που αντιστάθμισε τη μείωση της μέσης εθνικής απόδοσης κατά 18%.

Ποιότητα σιταριού
Ενώ οι μέσες αποδόσεις σίτου ΜΟΥ 23/24 είναι γενικά χαμηλότερες από πέρυσι, η ξηρότητα καθ’ όλη τη διάρκεια στο μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργητικής περιόδου στις επαρχίες παραγωγής οδήγησε σε υψηλή ποιότητα σίτου.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image