Συνεχίσθηκε η συγκομιδή και εξαγωγή πορτοκαλιών και από 1/9/22-15/9/23 ανέρχονται σε 350.971 τόνους +29,8% έναντι 270.359 τόνων το 2021/22.

Εφιστάται η προσοχή και ευθύνη των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών στην εντατικοποίηση των ελέγχων, για την αποφυγή των φαινομένων διακίνησης από «έλληνες, ιταλούς και βαλκάνιους εμπόρους» ατυποποίητων προϊόντων (κατ ευθεία από τον αγρό) , κυρίως προς τις γειτονικές αγορές και την τρέχουσα εμπορική περίοδο (χωρίς να πληρούν ακόμη τις κατάλληλες απαιτήσεις και την σήμανση ότι είναι ελληνικό προϊόν που προβλέπεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία) για να μην πληγεί η φήμη των προϊόντων μας Δεν πλήττεται μόνο η φήμη των προϊόντων από την πώληση κατευθείαν από το χωράφι, αλλά χάνεται η προστιθέμενη υπεραξία από την διαλογή και συσκευασία, και πλήττονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό οι υγιείς και οι καθόλα νόμιμες επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί.

Συνεχίσθηκε με καλύτερους ρυθμούς η συγκομιδή και εξαγωγή θερινών φρούτων και λαχανικών με τις μέχρι σήμερα ποσότητες μειωμένες -9,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2022

α) καρπουζιών να ανέρχονται σε 167.450.τόνους έναντι 188.654 πέρσι -11,2%,

β) βερίκοκων 26.151 τ. έναντι 21.117 τ.+23,5%,

γ) ροδάκινων 70.900 τ. έναντι 78.180 τ -9,3%,

δ) νεκταρινιών 49.370 τ. έναντι 52.870 τ -6,6%,

ε) κερασιών 26.507 τ. έναντι 34.782 τ.-23,8% και

στ) επιτρ.σταφυλιών 19.226.τ. έναντι 22.329 τ. -13,9%

Μεγάλο είναι το πλήγμα που δέχθηκε και ο κλάδος της φυτικής παραγωγής που προκάλεσε η θεομηνία Ντάνιελ στον κάμπο της Θεσσαλίας Στην Θεσσαλία με προσωρινές εκτιμήσεις μας παράγονται 359.000 τόνοι φρούτων και καρπών ή το 7% από τους συνολικά 5.495.000 τόνους της χώρας μας, εκ των οποίων 84.500 μήλα & 43.300 Αχλάδια Σε ότι δε αφορά τα νωπά κηπευτικά, το γενικό σύνολο της παραγωγής της χώρας ανέρχεται σε 2.330.000 τόνους και στη Θεσσαλία οι 278.000 τόνοι (12%).

Για τα μήλα και τα ακτινίδια είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε για τις συνέπειες στους καρπούς εκτιμούμε ότι θα είναι μειωμένη η προς εμπορία ποσότητά τους το επείγον είναι η αποκατάσταση έστω και προχείρως στο οδικό δίκτυο στην περιοχή που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές για την μεταφορά της προς συγκομιδή παραγωγής και συνέχιση της αρξάμενης εξαγωγής τους για να μην χαθούν μερίδια στις παραδοσιακές μας αγορές π.χ Αίγυπτος Ενδεικτικά από 1/9-8/9/23 εξήχθησαν από Θεσσαλία 1.125 τόνοι έναντι 824 τόνοι πέρσι εκ των οποίων 440 προς Αίγυπτο και μετά την 9/9 έως 14/9/23 91 τόνοι έναντι 551 τόνων πέρυσι εκ των οποίων 61 προς Αίγυπτο έναντι 451 τ. Τα ασυγκόμιστα αχλάδια είναι λίγες ποσότητες όψιμης ποικιλίας

Όσον αφορά τα ακτινίδια που οι αγροί καλλιέργειάς τους είναι πλημμυρισμένοι «κάποιοι» ζητούν να συγκομισθούν και να εμπορευθούν κατ εξαίρεση αντί της 15 Οκτωβρίου ,που προβλέπει η Κ.Υ.Α για την ποικ. Hayward που δεν έχει τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά ποιότητος και υγείας αυτή την περίοδο ,

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσπαθήσουμε να ποσοτικοποιήσουμε τη ζημιά τόσο στα φρούτα όσο και στα κηπευτικά Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις από την όποια έλλειψη θα δημιουργήσει αφ ενός αυξητικές τάσεις στις ήδη ηυξημένες τιμές και στις εισαγωγές

Featured Image

Χρειάζεται η στήριξη από την Πολιτεία για να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν οι αγρότες μας

Οι τιμές ροδάκινων και νεκταρινιών είναι υψηλότερες από ό,τι πριν από μερικές εβδομάδες. Με την βελτίωση του καιρού και τους ανθρώπους να επιστρέφουν από τις διακοπές, άρχισε η βελτίωση των πωλήσεων .

Η παραγωγική περίοδος των καρπουζιών, κερασιών και βερικόκκων ουσιαστικώς τερματίσθηκε

Σε όλες τις χώρες της Μεσογείου η παραγωγή σταφυλιών έχει υποστεί πολλές ζημιές αυτό συμβαίνει και στην Χώρα μας Η ποιότητά τους είναι καλύτερη από την περσινή η γεύση των σταφυλιών είναι τέλεια και η ζήτηση καλή. Η ζήτηση είναι επίσης πολύ μεγαλύτερη από πέρυσι. Η ποικ Βικτώρια είχε μέχρι σήμερα καλή πορεία και τιμές Άρχισε η συγκομιδή τόσο των νέων ποικιλιών όσο και σουλτανίνας και αναμένεται το προϊόν να έχει καλύτερη απόδοση εμπορικά

Δήλωση για μη πάταξη παραβατών ΚΥΑ σε εξαγωγές Ακτινιδίων

ΠΡΑΞΗ «ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ» Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΩΡΙΜΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

Δυστυχώς υπάρχει συνέχεια παρουσίας στην αγορά της Ολλανδία και πώλησης ελληνικών ακτινιδίων ποικιλίας Τσεχελίδης Τα ακτινίδια αυτή την περίοδο δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ωριμότητας ή εμπορικής ποιότητας και κατά παράβαση της υφιστάμενη ΚΥΑ και εμφανίζονται να πωλούνται (ως παρατιθέμενο απόσπασμα Δελτίου τιμών 37ης εβδομάδος 11/9-16/9 Fruitsalesprices.com) στην Ολλανδία

Χαιρετίσαμε την περασμένη εβδομάδα την δραστηριοποίηση των αρμοδίων δημόσιων ελεγκτικών υπηρεσιών, με συνέπεια φορτία ανώριμων ακτινιδίων, να εντοπισθούν συγκομισμένα και εξαγόμενα ,δεν είχαν αναγγελθεί στο ΜΕΝΟ απορρίφθηκαν (δεν πληρούσαν ούτε τον δείκτη σακχάρων ούτε της ξηράς ουσίας) , και αναμένεται ακόμη η ανακοίνωση της επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων σε βάρος των παραβατών που συνεχίζουν το έργο τους (ελπίζουμε στις αρμόδιες Ολλανδικές που επελήφθησαν)

Εφιστάται η προσοχή των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών για συνέχιση και εντατικοποίηση των ελέγχων, για τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των διακινουμένων-εξαγομένων προϊόντων μας προς αποφυγή δυσφήμησης των προϊόντων μας και κυρίως από την μη τυποποίηση-συσκευασία σε πιστοποιημένους προς τούτο φορείς τυποποίησης που παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα

Ανησυχία υπάρχει ότι θα επιχειρηθεί αποστολή ακτινιδίων ποικ. Τσεχελίδης εντός του Σεπτεμβρίου στην Ινδία παρά το ότι είναι γνωστό ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη ποικιλία δεν έχει τα απαιτούμενα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και η μετασυλλεκτική αντοχή της είναι περιορισμένη τώρα μάλιστα που η Ινδία επέτρεψε από 5/9/23 την εισαγωγή Ιρανικών ακτινιδίων

Ευελπιστούμε ότι τα παραπάνω θα ερευνηθούν, άμεσα ως προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις προκειμένου να μη δυσφημισθούν τα ελληνικά ακτινίδια και χαθούν για τα ελληνικά οπωροκηπευτικά προϊόντα αγορές-πελάτες της χώρας μας που με τόση κατακτήθηκαν

Γ. Πολυχρονάκης

Featured Image