Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο: “Τα γεωργικά φάρμακα που διαφημίζονται και πωλούνται ηλεκτρονικά από τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων πρέπει να είναι εγκεκριμένα στη Χώρα μας και η διαφήμισή τους να είναι σύμφωνη με την άδεια διάθεσής τους στην αγορά. Επίσης κατά τη στιγμή της ηλεκτρονικής πώλησης δεν πρέπει να έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης των γεωργικών φαρμάκων. Απαγορεύεται η ηλεκτρονική πώληση μη εγκεκριμένων, στην Ελλάδα, γεωργικών φαρμάκων ή γεωργικών φαρμάκων, των οποίων η άδεια διάθεσης στην αγορά έχει ανακληθεί. Η ιστοσελίδα του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων πρέπει να επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποφεύγεται η διαφήμιση και εμπορία ακατάλληλων προς χρήση σκευασμάτων.

Featured Image

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%9734653%CE%A0%CE%93-%CE%96%CE%9A%CE%93?inline=true

Featured Image