Τι δείχνουν τα τελευταία και οριστικά στοιχεία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε σχέση με τις παραδόσεις αιγοπρόβειου γάλακτος το 2023 σε σχέση με το 2022.

Παρά τη γενικότερη φημολογία ότι οι παραγωγές των αιγοπροβατοτρόφων όπως και οι αποδόσεις μειώνονται, τα επίσημα στοιχεία του ΕΛΓΑ, δείχνουν άλλα πράγματα.

Για παράδειγμα στο πρόβειο γάλα, συμβατικό και βιολογικά μαζί, από τους 716 χιλιάδες τόνους που καταγράφηκαν ότι παραδόθηκαν εντός του 2022, πήγαμε στους 729 χιλιάδες τόνους το 2023.

Αντίθετα στο γίδινο γάλα, καταγράφεται μια μείωση σε σχέση με το 2022, όχι πάνω όμως από 1.000 τόνους.

Featured Image

Για περισσότερα στοιχεία δείτε εδώ

https://www.elgo.gr/images/ELOGAK_files/Statistics/ELGO_STATS/2.%CE%95%CE%9B%CE%93%CE%9F_STATS_%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%91_%CE%A0%CE%9F%CE%A3__%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5_%CE%93%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A5_2023.pdf

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image