Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η σχετική απόφαση, ποιοι θα είναι δικαιούχοι.

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής και των διαδικασιών χορήγησης συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Παρέμβαση Π1-32.4 – Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος – Μεταξοσκώληκες, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023 – 2027».

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

  1. Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη της ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας, καθορίζεται σε τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ (321.195,00 €), σύμφωνα με το εγκεκριμένο εθνικό ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027.
  2. Ο αριθμός κουτιών αναφοράς για κάθε έτος εφαρμογής της παρούσας καθορίζεται σε χίλια τριακόσια έντεκα (1.311) πιστοποιημένα κουτιά μεταξόσπορου.
  3. Η χρηματοδότηση για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης προέρχεται από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) μέσω του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027.
  4. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 1040/28-03-2023 υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣ ΚΑΠ.» (Β΄2179).

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A1%CE%914653%CE%A0%CE%93-%CE%977%CE%9A?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ