Δημοσιεύτηκε στην διαύγεια σχετική απόφαση.

Πρώτη τροποποίηση της υπ. αριθμ. 427/2-3-2023 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%92%CE%A5%CE%A34653%CE%A0%CE%93-%CE%9A4%CE%9F?inline=true