Μέσα σε λίγη ώρα όπως είπαν στο Agronewsbomb αγρότες από την περιοχή, άσπρισε ο τόπος.

Featured Image

Έτσι, δεδομένου ότι είχαν σπαρεί πολλές μηδικές, υπάρχει ζημιά στους παραγωγούς. Για τα σιτάρια τα πράγματα είναι καλύτερα, ενώ φθορές προκάλεσε το χαλάζι και σε αμπέλια, όπως επίσης και ορισμένες δενδρώδεις καλλιέργειες.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image