Τα όσα έρχονται ως αποτελέσματα ενός καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος με εφαρμογή στη γεωργία ακριβείας και τις νέες τεχνολογίες για την περιοχή της Τριφυλίας είναι άκρως σημαντικά.

Featured Image

Με την χρήση drone αναπτύσσεται ένα καινοτόμο και οικονομικό σύστημα προγραμματισμού ακριβούς και δυναμικής άρδευσης, αλλά και επιτήρησης των καλλιεργειών προσφέροντας στους παραγωγούς αλλά και τους φορείς σημαντικές πληροφορίες.

Featured Image