Η Βουλγαρία θα συμμετάσχει στην BIOEAST μια διεθνής ένωση για την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για τη Γνωσιακή Γεωργία, την Υδατοκαλλιέργεια και Δασοκομία στο Πλαίσιο της Βιοοικονομίας, μετά την έγκριση της κυβέρνησης για τη συμμετοχή της χώρας σε αυτή τη μη κερδοσκοπική οργάνωση.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και η αποτελεσματικότερη χρήση του δυναμικού της γεωργικής έρευνας στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Featured Image

Θα συμβάλει επίσης στην προώθηση της διαδικασίας ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών για μια κυκλική βιοοικονομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της ενεργού συμμετοχής στα προγράμματα Horizon 2020 και Horizon Europe 2021-2027.

Featured Image