Συνεχίσθηκε η συγκομιδή και εξαγωγή πορτοκαλιών και μανταρινιών.

Αυτή τη στιγμή, η κρίση της Ερυθράς Θάλασσας ασκεί πίεση στη διεθνή διακίνηση εμπορευμάτων και όσον αφορά τον κλάδο ο όγκος φρούτων που αποστέλλονταν από την Αίγυπτο σε άλλες ηπείρους ανακατευθυνθηκαν και κατέληξαν στην Ευρώπη πιέζοντας τις τιμές . Περίπου το 20% της παραγωγής της Αιγύπτου είχε προορισμό αγορές στην Ασία Το ίδιο πρόβλημα αλλά σε μικρότερο ποσοστό ισχύει και για το Μαρόκο.

Τα πορτοκάλια και οι φράουλες που φτάνουν στην Ε.Ε. πρέπει να πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Είναι γνωστό ότι τα φρούτα καλλιεργούνται ανάλογα με την αγορά προορισμού , επειδή δεν έχουν όλες οι χώρες τα ίδια ΑΟΚ ή δεν επιτρέπουν τις ίδιες δραστικές ουσίες, χρειάζονται αυξημένοι έλεγχοι στα εισαγόμενα στην Ε.Ε. φρούτα και λαχανικά.

Συνεχίσθηκαν οι εξαγωγές φράουλας και από την αρχή του χρόνου μέχρι 15/3/2024 ανήλθαν σε 21.522 τόνους αυξημένες +8,9% έναντι 15.525 τόνων το αντίστοιχο διάστημα 2023 με την ζήτηση σταθερά ανοδική.

Οι εξαγωγές τοματών 1/1/2024-15/3/2024 παρουσιάζονται μειωμένες κατά -22% και ανήλθαν σε 9.255 τόνους έναντι 11.864 τόνων το αντίστοιχο διάστημα 2023.

Συνεχίζονται με χαμηλούς ρυθμούς οι εξαγωγές μήλων και από 1/9/23-15/3/24 η εξαγωγή τους ανέρχεται σε 26.079 έναντι 52.926 τόνων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο Αυτή η μειωμένη ροή των εξαγωγών σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα αυξημένες εισαγωγές μήλων με το ίδιο χρονικό διάστημα δημιουργεί ερωτήματα η τυχόν ελληνοποίησή τους για την διάθεση τους στην εγχώρια αγορά & σε περιπτώσεις εξαγωγής εφιστάται αφ ενός να αναγράφεται η χώρα καταγωγής τους και να συνοδεύονται από αναλύσεις τους για υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Οι εξαγωγές αγγουριών 1/9/23-15/3/24 ανέρχονται σε 52.034.τ. έναντι 49.512.την περίοδο 2022/23 καταγράφοντας άνοδο 5,1%.

Featured Image

Καταγράφεται εξαγωγή πορτοκαλιών με 215.511 τόνους -16,4% έναντι 257.656 τ. και μανταρινιών με 131.172 τόνους -13,5% έναντι 151.658 τ. την περίοδο 2022/23.

Οι εξαγωγές ακτινιδίων από 1/9/2023 έως και 15/3/2024 ανέρχονται σε 163.195 τόνους -3,1% έναντι 168.466 τ. το αντίστοιχο διάστημα 2022/23 με τις ποσότητες προς Καναδά 6.601 τ. έναντι 5.484 τ., ΗΠΑ 14.812 τ. έναντι 12.470 τ., Ισπανία 25.568 τ. έναντι 23.871 τ. και Ιταλία 25.126 έναντι 16.781 τ. συμπεριλαμβανομένων και φορτίων για βιομηχανική χρήση (προς Ιταλία, κ.α. σε άλλους προορισμούς), Εντύπωση προκαλεί η συνέχιση εισαγωγής ακτινιδίων και την ανασκοπούμενη εβδομάδα ήτοι 1/9/23-15/3/24 να έχουν εισαχθεί 2.198 τόνοι εκ των οποίων 1.382 τόνοι σε Πέλλα ήτοι 707 τ. προέλευσης Ιράν και 785 τ. Τουρκίας (προέλευσης Ιραν;)

Συνεχίσθηκαν και την ανασκοπούμενη εβδομάδα οι φορτώσεις ακτινιδίων με προορισμό την Βραζιλία ανερχόμενες σε 8.675 τόνους αλλά επαληθεύεται η πρόβλεψη για ελαχιστοποίηση των εξαγωγών μας μετά την είσοδο του Ιράν στην Ινδία καταγράφοντας τις σε 4.310 τόνους -εκ των οποίων οι 3.123 τόνοι από Πέλλα- έναντι 18.252 πέρσι.

Βάσει των αναφερομένων φορτίων – ποσοτήτων διακινουμένων φρούτων και λαχανικών ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες η αύξηση και εντατικοποίηση των ελέγχων προς κάλυψη ικανοποιητικού αντιπροσωπευτικού ποσοστού σε σχέση με τις διακινούμενες ποσότητες, στις περιφέρειες παραγωγής και στα σημεία εξόδου της χώρας για τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των διακινουμένων-εξαγομένων προϊόντων μας προς αποφυγή δυσφήμησης των προϊόντων μας και κυρίως από την μη τυποποίηση-συσκευασία σε πιστοποιημένους προς τούτο φορείς τυποποίησης που παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα όσο και της τύχης – μη ελληνοποίησης- των εισαχθέντων ακτινιδίων από το Ιράν και πορτοκαλιών από Αίγυπτο

«Εκτιμάται ότι η αποφυγή της διαδρομής Ερυθράς θάλασσας μέσω Σουέζ έχει επιβαρύνει τις εξαγωγές ακτινιδίων μας προς την Ασία, με αύξηση του κόστους μεταφοράς και του χρόνου παράδοσης με επί πλέον 10-12 ημέρες αλλά και το κόστος μεταφοράς προς άλλους υπερπόντιους προορισμούς»

Στόχος μας οφείλει να είναι η εκμετάλλευση της μείωσης της παραγωγής της Ιταλίας και Ισπανίας για διεύρυνση του πελατολογίου των προϊόντων μας με ταυτοποίηση της προέλευσης τους τυποποίηση και ποιότητα και όχι η διακίνηση πρώτης ύλης (χωρίς μετασυλλεκτική προστιθέμενη αξία) στο ιταλικό-ισπανικό εξαγωγικό εμπόριο για διατήρηση της παρουσίας του στα ράφια των λιανικών καταναλωτικών αγορών.

Γ. Πολυχρονάκης