Περαιτέρω υποχώρηση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο και πτώση των εξαγωγών χαρακτηρίζει την πορεία των εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδας με το εξωτερικό και τον Αύγουστο.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων και αποδίδει την κατάσταση που διαμορφώνεται για τους εξαγωγείς μας, στην επιδείνωση του οικονομικού κλίματος σε διεθνές επίπεδο.

Οι Έλληνες εξαγωγείς, καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αντίξοες συνθήκες. Όπως αναφέρει ο ΠΣΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές τον Αύγουστο υποχώρησαν κατά 24,5% ενώ μειωμένες ήταν και οι εισαγωγές, οι οποίες περιορίστηκαν κατά 17,8%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συρρικνωθεί το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο κατά 7%.

Παρόμοια, όμως, είναι η εικόνα και στο οκτάμηνο, καθώς μειώθηκαν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές ενώ και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 16,8%. Ωστόσο θετικό εκτιμάται ότι είναι πως οι εξαγωγές, χωρίς τα πετρελαιοειδή, στο οκτάμηνο παραμένουν αυξητικές.

Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη δήλωσε: «Η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος αρχίζει και αφήνει τα σημάδια του στο εξαγωγικό εμπόριο. Η υποχώρηση των ελληνικών εξαγωγών τον Αύγουστο είναι αποτέλεσμα των ασφυκτικών συνθηκών που επικρατούν στη διεθνή αγορά την τελευταία διετία, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να προκαλεί πολλαπλές αναταράξεις. Παρά τις προκλήσεις ωστόσο, όπως τα υψηλά επιτόκια, τα αυξημένα κόστη πρώτων υλών και τον πληθωρισμό οι ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν τη δυναμική που έχουν αποκτήσει στο εξωτερικό. Ο ΠΣΕ παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση, προκειμένου να στηρίξει τους Έλληνες Εξαγωγείς».

Ειδικότερα εξετάζοντας τον Αύγουστο πολύ σημαντική ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στις υψηλές σε αξία κατηγορίες: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-39%), Βιομηχανικά (-22,9%), Μηχανήματα (-9%), Χημικά (-9,6%) και Διάφορα Βιομηχανικά (-22,2%). Οι εξαγωγές της κατηγορίας Τρόφιμα & Ζώα ζωντανά παρέμειναν πρακτικώς στάσιμες (1,4%).

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές των κατηγοριών Ποτά & Καπνός (+27,8%), Πρώτες Ύλες (+11,2%) και Λάδια (+22,2) όταν οι εξαγωγικές επιδόσεις των χαμηλών σε αξία Εμπιστευτικών Προϊόντων υποχωρούν κατά -24,7%, τον Αύγουστο του 2023.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, υποχώρηση καταγράφει η πορεία των εξαγωγών κατά τον Αύγουστο του 2023 καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ ή κατά -24,5% και ανήλθαν σε 3,64 δισ. ευρώ έναντι 4,82 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών όμως, η προαναφερόμενη μείωση συρρικνώνεται αισθητά και αγγίζει μόλις το -14,3%, με αποτέλεσμα να κατέλθουν σε 2,23 δισ. ευρώ από 2,60 δισ. ευρώ, δηλαδή περιορίστηκαν κατά 371,4 εκατ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία που διαδραματίζει η μείωση των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών και καυσίμων κατά -39%.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εισαγωγές τον Αύγουστο του 2023 υποχώρησαν σημαντικά κατά 1,38 δισ. ευρώ ή κατά -17,8% και ανήλθαν μόλις σε 6,38 δισ. ευρώ έναντι 7,77 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών κατήλθαν σε 4,58 δισ. ευρώ από 4,66 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά -79 εκ. ευρώ ή κατά -1,7%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά τον Αύγουστο του 2023 κατά 205,6 εκ. ευρώ ή κατά -7%, στα 2,75 δισ. ευρώ από 2,95 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε, στα 2,36 δισ. ευρώ από 2,07 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 292,4 εκατ. ευρώ ή κατά -14,2%.

Πλέον γίνεται φανερό πως το πρόσημο στο οκτάμηνο μετατρέπεται σε αρνητικό, παρ’ όλο το καλό ξεκίνημα στις αρχές του έτους. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου μειώνονται κατά 2,05 δισ. ευρώ ή κατά -5,7% και υποχωρούν σε 33,78 δισ. ευρώ από 35,83 δισ. ευρώ.

Χωρίς όμως, τα πετρελαιοειδή, είναι αξιοσημείωτο ότι οι εξαγωγές για το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου κινούνται ανοδικά σε σχέση με το 2022, στα 23,46 δισ. ευρώ από 22,91 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 543,8 εκ. ευρώ ή κατά 2,4%.

Featured Image

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Αυγούστου 2023 μειώθηκαν, καθώς υποχώρησαν κατά 6,11 δισ. ευρώ ή κατά -10,2%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 53,89 δισ. ευρώ έναντι 60 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές περιορίστηκαν ελαφρώς και άγγιξαν τα 39,77 δισ. ευρώ από 40,45 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν μόλις κατά 679,2 εκ. ευρώ ή κατά -1,7%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2023 μειώθηκε κατά 4,05 δισ. ευρώ ή κατά -16,8%, στα 20,12 δισ. ευρώ από 24,17 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 16,31 δισ. ευρώ από 17,54 δισ. ευρώ, δηλαδή υποχώρησε κατά 1,22 δισ. ευρώ ή κατά -7%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή
Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Αύγουστο του 2023, παρατηρείται πτώση των αποστολών τόσο προς τις χώρες της Ε.Ε. (-26,3%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες κατά -22,1%. Ακόμη και όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς τις Χώρες της ΕΕ καταγράφουν μείωση κατά -11,8% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά -18,8%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό μειώθηκε κατά 1,5 μονάδα και άγγιξε το 56,1% έναντι 57,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Αντίστροφη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 43,9% έναντι 42,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 66,7% και των Τρίτων Χωρών στο 33,3%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2023, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, παρέμεινε στάσιμη προς τις Χώρες της ΕΕ (-0,3%) ενώ υποχώρησε προς τις Τρίτες Χώρες (-12,2%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 3,5% και παραμένουν στάσιμες προς τις Τρίτες Χώρες, (0,2%).

Η πορεία ανά κλάδο
Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Αύγουστο του 2023 καταγράφονται τόσο ανοδικές όσο και πτωτικές τάσεις στους κλάδους.

Πιο συγκεκριμένα, πολύ σημαντική ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στις υψηλές σε αξία κατηγορίες: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-39%), Βιομηχανικά (-22,9%), Μηχανήματα (-9%), Χημικά (-9,6%) και Διάφορα Βιομηχανικά (-22,2%). Οι εξαγωγές της κατηγορίας Τρόφιμα & Ζώα ζωντανά παρέμειναν πρακτικώς στάσιμες (1,4%).

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές των κατηγοριών Ποτά & Καπνός (+27,8%), Πρώτες Ύλες (+11,2%) και Λάδια (+22,2) όταν οι εξαγωγικές επιδόσεις των χαμηλών σε αξία Εμπιστευτικών Προϊόντων υποχωρούν κατά -24,7%, τον Αύγουστο του 2023.

Εξετάζοντας το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές δύο πολύ σημαντικών από τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή & Καύσιμα (-21,9%) και Βιομηχανικά (-9,3%), καθώς και οι μικρότερες σε αξία εξαγωγές των κατηγοριών Πρώτες Ύλες κατά -8,8% και Εμπιστευτικά Προϊόντα κατά -16,7%.

Σημαντικά, όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των Τροφίμων (+9,7%), Μηχανημάτων (+8,5%), Λαδιών (+107,3%) και Ποτών & Καπνού (+26,4%), σε σχέση με το περσινό οκτάμηνο, ενώ πρακτικώς στάσιμες παραμένουν εκείνες των Χημικών (+2,2%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών (+1,5%).

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image