Σοβαρά προβλήματα στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες», το οποίο ολοκληρώθηκε πρόωρα πριν από περίπου έναν μήνα καταγγέλλουν μηχανικοί.

Ειδικότερα, τις καθυστερήσεις στον έλεγχο των αιτήσεων και κατά συνέπεια στην εκταμίευση των επιδοτήσεων για τους ωφελούμενους του προγράμματος καταγγέλλουν τα μέλη του Συλλόγου Μηχανικών Μελετητών Ιδιωτικών Έργων Νομού Ξάνθης (ΣΜΜΙΔΕ).

Με επιστολή τους προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), επισημαίνουν ότι μόνο για λίγες αιτήσεις έχει ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος και έχουν πληρωθεί ενώ, σε πολλές περιπτώσεις μεσολαβούν τουλάχιστον έξι μήνες από την εγκατάσταση ως την εξόφληση.

Το πρόγραμμα αφορά επιχορήγηση φωτοβολταϊκού σταθμού με ποσοστά από 20% έως 75% και επιχορήγηση μπαταρίας με ποσοστά από 90% έως 100%, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις το ποσοστό επιδότησης φωτοβολταϊκού είναι 35%-65% και της μπαταρίας 100%, οδηγώντας συνήθως σε ποσά επιχορήγησης από 10.000€ έως 20.000€ ανά αίτηση.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα, δεν προβλέπεται προκαταβολή επιχορήγησης (0%), ενώ η αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης γίνεται με απαιτούμενο δικαιολογητικό το αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, η οποία εκδίδεται μετά από επιτόπια αυτοψία του Διαχειριστή για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του έργου.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ΣΜΜΙΔΕ στην επιστολή του προς το ΥΠΕΝ, για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται διαδικασία διοικητικού ελέγχου φακέλου και επιτόπιου ελέγχου εγκατάστασης από τον ΔΕΔΔΗΕ, η οποία απαιτεί συνήθως από 1-3 μήνες ανάλογα με την περιοχή και τον φόρτο εργασίας. Σημειώνεται δε, ότι για την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ αναρτώνται περί τα 16 έγγραφα τα οποία και ελέγχονται ενδελεχώς από το αρμόδιο τοπικό τμήμα. Έπειτα, ο έλεγχος των αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης είναι καθαρά διοικητικός επί των αναρτημένων δικαιολογητικών. «Αντιλαμβανόμενοι πως ο ουσιαστικός έλεγχος ως προς την πληρότητα της εγκατάστασης γίνεται πριν την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης, ο έλεγχος για την τελική επιχορήγηση περιλαμβάνει μόνο τον έλεγχο των παραστατικών με εκτιμώμενο χρόνο ελέγχου της κάθε αίτησης σαφώς μικρότερο της μία εργάσιμης ώρας», σημειώνουν οι μηχανικοί.

Featured Image

Ωστόσο, από τον Ιούλιο του 2023 οπότε ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την καταβολή επιχορήγησης, σύμφωνα με τον ΣΜΜΙΔΕ για λίγες αιτήσεις έχει ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος και έχουν καταβληθεί τα ποσά, ενώ, «σύμφωνα με αναφορές συναδέλφων, ο χρόνος ελέγχου είναι από 2-3 μήνες και ο χρόνος επανελέγχου ακόμη 2-3 μήνες σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια έλλειψη, με αποτέλεσμα να μεσολαβούν τουλάχιστον έξι μήνες από την εγκατάσταση ως την εξόφληση, αν ληφθεί υπόψη και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δήλωση ετοιμότητας προς τον ΔΕΔΔΗΕ για την έκδοση της απαιτούμενης Βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης (1-3 μήνες ανάλογα την περιοχή)».

Η συγκεκριμένη κατάσταση, όπως υπογραμμίζουν οι μηχανικοί, «οδηγεί σε οικονομική ασφυξία τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το πρόγραμμα, ενώ καλλιεργεί και κλίμα ανασφάλειας μεταξύ των ωφελούμενων του προγράμματος πολλοί από τους οποίους καλούνται να καταβάλουν το σύνολο του ποσού της επιδότησης και να αναμένουν την επιστροφή του».

Επιπλέον, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, η προθεσμία για κάθε αίτηση για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης είναι 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης, χωρίς δυνατότητα παράτασης, «οδηγώντας σε πολλές περιπτώσεις σε οικονομική αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου ελλείψει αποπληρωμής προηγούμενων έργων».

Οι μηχανικοί ζητούν την ολοκλήρωση του ελέγχου κάθε αίτησης εντός 10 εργάσιμων ημερών, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματική ροή που θα καταστήσει εφικτή την εγκατάσταση και του τελευταίου φωτοβολταϊκού συστήματος που έχει υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις αρχές Μαΐου 2025.

Πηγή: energia.gr

Featured Image