Η Επιτροπή χορηγεί έκτακτη στήριξη ύψους 77 εκατ. ευρώ σε γεωργούς στην Αυστρία, την Τσεχία, την Πολωνία και την Πορτογαλία.

Σήμερα, η Επιτροπή πρότεινε να κινητοποιηθούν 77 εκατ. ευρώ από το γεωργικό αποθεματικό για τη στήριξη των γεωργών των τομέων των οπωροκηπευτικών και του οίνου της Αυστρίας, της Τσεχίας και της Πολωνίας, οι οποίοι υπέστησαν πρόσφατα δυσμενή καιρικά φαινόμενα πρωτοφανούς μεγέθους, καθώς και των Πορτογάλων οινοπαραγωγών που αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταραχές στην αγορά.

Οι προτάσεις της Επιτροπής, που έγιναν δεκτές από τα κράτη μέλη, κατανέμουν 10 εκατ. ευρώ στην Αυστρία, 15 εκατ. ευρώ στην Τσεχία, 37 εκατ. ευρώ στην Πολωνία και 15 εκατ. ευρώ στην Πορτογαλία. Οι χώρες αυτές µπορούν να συµπληρώσουν τη στήριξη της ΕΕ έως και 200% µε εθνικά κονδύλια.

Την άνοιξη του τρέχοντος έτους, η Τσεχία, τμήματα της Αυστρίας και τμήματα της Πολωνίας επλήγησαν από πρωτοφανή παγετό, ο οποίος, μετά τις ασυνήθιστα ήπιες θερμοκρασίες του Μαρτίου, επηρέασε σημαντικά τους οπωρώνες και τους αμπελώνες. Πρόσθετες ζημιές προκλήθηκαν στην Πολωνία από χαλάζι. Οι εκτάσεις και το μερίδιο της παραγωγής είναι σημαντικά και θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των επηρεαζόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι εθνικές αρχές θα διανείμουν την ενίσχυση απευθείας στους γεωργούς για να τους αποζημιώσουν για τις οικονομικές τους απώλειες. Η Αυστρία, η Τσεχία και η Πολωνία θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των μέτρων, ιδίως τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της μεμονωμένης ενίσχυσης, τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο του μέτρου, την αξιολόγησή του και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και υπεραντισταθμίσεων.

Featured Image

Εν τω μεταξύ, οι οινοπαραγωγοί στην Πορτογαλία υποφέρουν από τις ανισορροπίες της αγοράς που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε παρατεταμένη και ευρύτερη κρίση. Η σημερινή άνευ προηγουμένου συσσώρευση αποθεμάτων στην Πορτογαλία προκαλείται από τη μείωση των πωλήσεων κόκκινου κρασιού σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγής πέρυσι. Η Πορτογαλία ήταν το 2023 το κράτος μέλος με τη μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η δέσμη μέτρων στήριξης που παρουσίασε σήμερα η Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει την προσωρινή απόσταξη κρίσης στη χώρα αυτή για την απομάκρυνση ορισμένων από τις ποσότητες που πλεονάζουν σήμερα και την εξισορρόπηση της αγοράς. Για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, η αλκοόλη που λαμβάνεται από την απόσταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για βιομηχανικούς σκοπούς, όπως η απολύμανση, η φαρμακευτική και η ενέργεια. Οι εθνικές αρχές μπορούν να διανείμουν την ενίσχυση στους οινοπαραγωγούς, τους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς, τους αποσταγματοποιούς και τις αμπελουργικές επιχειρήσεις και θα καθορίσουν τους κανόνες για την αίτηση στήριξης. Η Πορτογαλία αναμένεται να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου, ιδίως σχετικά με τις ποσότητες οίνου που αποσύρθηκαν από την αγορά για κάθε περιοχή.

Για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αμπελοοινικός τομέας της ΕΕ, η Επιτροπή δρομολόγησε πρόσφατα τη σύσταση μιας ομάδας υψηλού επιπέδου για την αμπελοοινική πολιτική, η οποία αναμένεται να διατυπώσει συστάσεις για τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις έως τις αρχές του 2025.

Οι πληρωμές στους γεωργούς για την έκτακτη οικονομική στήριξη στην Τσεχία, την Αυστρία και την Πολωνία πρέπει να καταβληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2025, ενώ η στήριξη στους δικαιούχους για την προσωρινή έκτακτη απόσταξη κρίσης στην Πορτογαλία πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Απριλίου 2025. Οι δύο πράξεις που καθορίζουν τις διατάξεις της στήριξης θα εκδοθούν τις επόμενες ημέρες και θα εφαρμοστούν άμεσα μετά την έναρξη ισχύος τους τον Ιούλιο του 2024.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image