Όχι από την ΕΕ για αύξηση του ποσού de minimis ανά αγροτική επιχείρηση.

Το προσωρινό πλαίσιο που επιτρέπει στα κράτη της ΕΕ να χορηγούν πιο εύκολα σημαντικές δημόσιες ενισχύσεις σε γεωργικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία θα επεκταθεί, αλλά το επίπεδο των ανώτατων ορίων δεν θα αλλάξει, όπως ζήτησαν τη Δευτέρα, στο AgriFish Council, οι υπουργοί Γεωργίας από 15 κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα παρατείνει το πλαίσιο της Ουκρανίας για άλλους έξι μήνες, έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με το AFP και το dpa, σύμφωνα με το AGERPRES.

Ο μηχανισμός που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησε σε έκρηξη στο κόστος ενέργειας και λιπασμάτων, με τις δύο εμπόλεμες χώρες να είναι οι κύριοι παραγωγοί αυτών των προϊόντων, ο μηχανισμός επέτρεψε στα κράτη μέλη να διαθέσουν, έως το τέλος Ιουνίου 2024, έως και 280.000 ευρώ δημόσιας ενίσχυσης σε αγροτικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση, καθώς και έως 335.000 ευρώ σε επιχειρήσεις του κλάδου της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Featured Image

Με απόφαση της ευρωπαϊκής εκτελεστικής εξουσίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν, εάν το επιθυμούν, να συνεχίσουν τη διανομή αυτών των ενισχύσεων στις πληγείσες αγροτικές επιχειρήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Το επίπεδο των ανώτατων ορίων της βοήθειας δεν αλλάζει, αλλά το όριο των έξι μηνών “δίνει περισσότερο χρόνο για την εφαρμογή μέτρων στήριξης εάν είναι απαραίτητο”, εξηγούν αξιωματούχοι της ΕΚ.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γεωργίας-Αλιείας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Απριλίου στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Γεωργίας από περίπου 15 χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Γερμανίας, ζήτησαν από την Επιτροπή να αυξήσει το μέγιστο επίπεδο δημόσιας βοήθειας που μπορεί να χορηγήσει μια χώρα σε γεωργική επιχείρηση χωρίς επίσημη ειδοποίηση ή εκ των προτέρων πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, θεματοφύλακας στον τομέα του ανταγωνισμού.

Τα 15 κράτη ήθελαν το ανώτατο όριο αυτών των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, που χορηγούνται εκτός των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής ΚΓΠ, να αυξηθεί σε 50.000 ευρώ ανά γεωργική επιχείρηση για τρία χρόνια, από το σημερινό επίπεδο των 25.000 ευρώ, που καθορίστηκε με τροποποιημένη νομοθεσία το 2019.

Featured Image