Ολόκληρη η ανακοίνωση.

Ενημερώνουμε τους αγρότες της περιοχής μας ότι ξεκαθαρίστηκε το καθεστώς για ‘Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα’ (πρώην εξισωτική αποζημίωση) του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Συνεπώς, οι δικαιούχοι ενισχύσεων με βάση τα χαρακτηριστικά της περιοχής μας δικαιούνται της παραπάνω ενίσχυσης στο βαθμό που είναι ενεργοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι ή ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

Η ως άνω αντισταθμιστική ενίσχυση ανέρχεται στα 12,22€ ανά στρέμμα για όσους διαθέτουν μέχρι 200 στρέμματα.

Από 200-250 στρέμματα 9,77€ ανά στρέμμα.

Featured Image

Από 250-300 στρέμματα 6,11€ ανά στρέμμα.

Πέρα των 300 στρεμμάτων δεν χορηγείται η ως άνω ενίσχυση.

Εφιστούμε την προσοχή στους αγρότες της περιοχής μας κατά την συμπλήρωση της Αίτησης να διαπιστώνουν αν έχουν συμπεριληφθεί στην ως άνω παρέμβαση καθότι από ορισμένα ΚΥΔ της περιοχής μας πιθανά να διαφεύγει η ως άνω γνώση για συμπερίληψη.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image