Η απάντηση Αυγενάκη σε σχέση με το πλαφόν στο βαμβάκι και το ενδεχόμενο μείωσης για να μη χαθεί η συνδεδεμένη.

Όσον αφορά στον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι, σημειώνεται ότι λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη στρεμματική απόδοση. Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας η ελάχιστη στρεμματική απόδοση είναι 264 κιλά/στρ., ενώ η καλλιεργούμενη έκταση, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέρχεται στα 139.965 εκτάρια και ο αριθμός παραγωγών στους 2.778, οι δε παραδόσεις στα 570.500 κιλά.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η περαιτέρω μείωση της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης έρχεταισε αντίθεση με τα όσα ορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027 της χώρας. Παρά ταύτα, στα πλαίσια της 1ης τροποποίησης του ΣΣ ΚΑΠ, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στην ΕΕ από την ΕΥΔ ΣΣ-ΚΑΠ, έχει προταθεί από τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλαγή της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης από το έτος 2024, η οποία θα ορίζεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (νομός) με βάση τον μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε Περιφερειακής Ενότητας, μειωμένο κατά 30% αντί για 20%.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 της ανωτέρω αναφερόμενης ΥΑ, η απόδοση αυτή μπορεί να μειωθεί, εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτοί επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς (ΕΛΓΑ-ΠΣΕΑ). Στην περίπτωση διαπιστωμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ζημιών από ανωτέρα βία που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αναμενόμενης απόδοσης και συγκομιδής του βαμβακιού, αυτές θα ληφθούν υπόψη (ΟΠΕΚΕΠΕ), ώστε να καταβληθεί στους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση με δίκαιο τρόπο.

Featured Image

Ολόκληρη η απάντηση

bambaki

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image